Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.).

Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.).

Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88 с.
ISBN 978-966-02-9543-8

У дослідження аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, непрогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошеним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності «персональних», іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо.

По-своєму унікальні кількісні та якісні дані (про період функціонування, зміни назв, припинення / відновлення діяльності партійних утворень, особливостей їх статусу) містить «Каталог політичних партій в Україні зареєстрованих Міністерством юстиції України у період з листопада 1990 до 1 січня 2020 рр.)», укладений на основі не лише оприлюдненої Міністерством юстиції України інформації, але й збереженої у фондах поточного архіву міністерства щодо усіх зареєстрованих упродовж 30 років партій.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ 

Тридцятиріччя української багатопартійності: спроба реконструкції

Додаток: Каталог політичних партій в Україні (зареєстрованих Міністерством юстиції України у період з листопада 1990 до 1 січня 2020 рр.)