Ситник К., Бевз Т. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений

Ситник К., Бевз Т. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений

Ситник К., Бевз Т.. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. – Київ, Наукова думка, 2017.- 368 с.
ISBN 978-966-00-1577-7

У монографії висвітлено життєвий і науковий шлях видатного вченого, інтелектуала, першого президента Української академії наук Володимира Івановича Вернадського. Проаналізовано ідеї лібералізму, науковий світогляд та «українське питання» в суспільно-політичному дискурсі В. Вернадського, розкрито роль ученого у формуванні Української академії наук. Проблеми революції, політики, влади та демократії показано крізь призму поглядів В. Вернадського. Особлива увага звернена на роль української інтелігенції та взаємовідносини інтелігенції та народу. Показано українське інтелектуальне оточення Володимира Вернадського. Досліджено генеалогію родини Вернадського та їхню інтелектуальну мережу, викладено історію кохання Наталії та Володимира Вернадських. Значна увага приділена дітям Вернадського – Георгію та Ніні й онуці Тетяні. Для науковців – дослідників вітчизняної інтелектуальної спадщини, викладачів, аспірантів і студентів вишів, а також усіх. хто цікавиться історією науки та її визначними постатями.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МЕРЕЖА РОДИНИ ВЕРНАДСЬКИХ

2. ЛЮБОВ, ЩО РУХАЄ СОНЦЕ І СВІТИЛА … ІСТОРІЯ КОХАННЯ НАТАЛІЇ І ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКИХ

3. СПАДКОЄМЦІ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО: СИН, ДОНЬКА, ОНУКА

4. ІДЕЇ ЛІБЕРАЛІЗМУ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

5. «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК: СКЛАДОВІ ЖИТТЯ І НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

6. «РЕВОЛЮЦІЇ» І «ВІЙНИ» У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

7. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І НАРОД: ВЗАЄМОДІЯ ЧИ ПРОТИСТОЯННЯ? (У ДИСКУРСІ СВІТОБАЧЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО)

8. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД І НАУКА – АЛГОРИТМИ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

9. ПОЛІТИК, ВЛАДА, ДЕМОКРАТІЯ – СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

10. УКРАЇНСЬКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

ДОДАТОК 1. ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ

ДОДАТОК 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНУ ПАРТІЮ

ДОДАТОК 3. ЛИСТУВАННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ І ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ