Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти

Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти

Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 288 с.
ISBN 978-966-02-6286-7

Дана монографія присвячена аналізу трансформації політичних систем країн Центральної Азії у пострадянський період. Розглядаються як спільні взаємопов’язуючі фактори, характерні для всього регіону, так і особливості розвитку кожної окремої країни. Досліджується структура органів влади, інститути громадянського суспільства, поряд з якими продовжують діяти традиційні форми самоврядування. З огляду на те, що системні трансформації в центральноазійському регіоні корінним чином відрізняються від аналогічних процесів у східноєвропейських країн, автор співставляє внутрішні та зовнішні фактори трансформації, варіанти зміни політичних еліт, можливості переходу до нового політичного режиму, ступінь вірогідності революцій та збройних конфліктів. Видання розраховане на політологів, істориків, усіх, хто цікавиться трансформаційними процесами на пострадянському просторі та особливостями розвитку центральноазійського регіону.

Завантажити повну версію

ПЛАН

Передмова

I. ІСТОРИЧНІ, ПОЛІТИЧНІ, ЦИВИЛІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

§ 1. Теоретико-методологічні розробки проблем політичних систем перехідних суспільств (на прикладі країн Центральної Азії)
§ 2. Історико-політичні корені центральноазійської державності

II. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

§ 1. Система влади та політична еліта: засади формування та особливості розвитку
§ 2. Процес становлення та функціонування інститутів громадянського суспільства
§ 3. Проблеми безпеки та регіональні інтеграції в центральноазійському регіоні
§ 4. Стан і тенденції соціально-економічних перетворень в умовах політичної модернізації

III. УКРАЇНА І ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

§ 1. Інтереси України в центральноазійському регіоні
§ 2. Сучасні реалії та перспективи розвитку відносин України з центальноазійськими державами

Післямова

Список використаних джерел та літератури

Довідка про політичний устрій країн Центральної Азії