М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія.

М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія.

М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 615 с.
ISBN 978-966-02-5705-4

У монографії здійснюється дослідження феномену корупції в політологічному, філософському, історичному, правовому та інших аспектах, що забезпечує міждисциплінарний підхід. Системно і структурно аналізується явище корупції в Україні, але системний підхід є провідним серед усіх методологічних підходів. Реалізується завдання поєднання теорії і практики боротьби з корупцією.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і практичних працівників.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1.   Політико-філософський аналіз феномену корупції

1. 1.   Природа корупції та її соціально-історичні витоки

1. 2.   Особливості корупції в перехідному українському суспільстві

1. 3.   Тенденції корупційних проявів у контексті світових глобалізацій них процесів

1. 4.   Сучасна корупція в Україні як транснаціональне явище

РОЗДІЛ 2.   Основні детермінанти корупції в Україні

2. 1.   Політика – зіткнення інтересів, запекла боротьба й компроміси

2. 2.   Корупція як економічна проблема

2. 3.   «Тіньова» економічна діяльність у системі чинників корупції

2. 4.   Корупція як проблема політики, як результат нерозв’язаних проблем

2. 5.   Корупція як проблема культури і менталітету українського суспільства

РОЗДІЛ 3.   Моніторинг діючих антикорупційних механізмів

3. 1.   Сучасна антикорупційна політика в Україні

3. 2.   Органи державної влади в системі антикорупційних механізмів

3. 3.   Політико-правові механізми рецепції досвіду розвинутих країн у практику протидії корупції в Україні

РОЗДІЛ 4.   Перспективи формування антикорупційної політики в Україні

4. 1.   Ідеологія українського поступу як заперечення корупції, утвердження гуманістичної моралі і свободи особистості

4. 2.   Політика – держава – громадянське суспільство

4. 3.   Основні напрями вдосконалення правових механізмів запобігання та протидії корупції

4. 4.   Формування сучасного державного апарату – головна умова обмеження корупції

4. 5.   Інститути громадянського суспільства у протидії корупції

ПІСЛЯМОВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ