Марія Кармазіна. Президентство: український варіант.

Марія Кармазіна. Президентство: український варіант.

Марія Кармазіна. Президентство: український варіант. – К. 2007. – 365 с.

У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням на планеті інституту президентства. Особлива увага приділяється  становленню та розвитку інституту в пострадянській Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л.Кравчука та Л.Кучма; висвітлювання процес перегрупування політичних сил у державі після унезалежнення, витлумачення ними перспектив молодої держави і відповідно напрямку та сутності  інститутотворення.  Автор пропонує своє бачення кучкізму як способу та форми організації влади в республіці.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться перетіканням процесу становлення інститутів національної державності в Україні в період з кінця 1991р.

Завантажити повну версію

У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням на планеті інституту президентства. Особлива увага приділяється  становленню та розвитку інституту в пострадянській Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л.Кравчука та Л.Кучма; висвітлювання процес перегрупування політичних сил у державі після унезалежнення, витлумачення ними перспектив молодої держави і відповідно напрямку та сутності  інститутотворення.  Автор пропонує своє бачення кучкізму як способу та форми організації влади в республіці.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться перетіканням процесу становлення інститутів національної державності в Україні в період з кінця 1991р.

Зміст

Переднє слово

Посилання

Частина І.

Розділ І. Засади дослідження

 1. Огляд літератури з проблеми
 2. Характеристика джерельної бази
 3. Політичні інститути: витлумачення та підходи до дослідження

Посилання

Розділ ІІ. Президентство: історичний та теоретичний ракурси

 1. Поява та поширення інституту: іпостасі президентської практики     
 2. Про деякі особливості президентства на пострадянських теренах       
 3. Президентська та напівпрезидентська республіки:складнощі при визначенні форми правління

Посилання

Частина ІІ.

Розділ І. Коротке президентство Леоніда Кравчука

 1. Від ідеї президентства до Кравчука – президента
 2. «Нагромадження» влади: розбудова президентських структур
 3. Президент та економічна деградація країни
 4. Кадри. Партія влади. Опозиція
 5. Президент і зовнішня політика держави
 6. 19 липня 1994 р.: кінець програми 5 „Д”

Посилання

Розділ ІІ. Леонід Кучма: сходження щаблями президентської влади (липень 1994 – листопад 1999 рр.)

 1. Перші кроки „радянського адміністратора”…
 2. Президентсько-парламентське протистояння
 3. Оточення: „свої” і „чужі”
 4. „Первісний гріх” президентів
 5. Економіка: спроба реформ
 6. Зовнішньополітичні пріоритети Президента
 7. Суспільство під пресом цензури та нагляду

Посилання

Розділ ІІІ. „М’який” авторитаризм по-кучмівськи, або Фальшування демократії (листопад 1999 – січень 2005 рр.)

 1. Проблемний старт другого терміну „директора”
 2. Кучмина держава: важелі управління
 3. Спроба переформатування влади
 4. Наслідки економічних реформ
 5. Захід чи Москва?
 6. Політреформа та навколо неї
 7. Президентські вибори 2004 р.: зміна влади

Посилання

Висновки