Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє

Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє

Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2013. – 340 c.
ISBN 978-966-02-6838-8

В роботі здійснено історико-політичний аналіз української регіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та російської регіональних цивілізацій, їх етнічні складові, національних ідей та майбутнього.

Завантажити повну версію

СОДЕРЖАНИЕ

 

Предисловие

Раздел I. Вводно – методологический

Раздел II. Сущность и историческое значение украинской региональной цивилизации

Раздел ІІІ. Украинская и российская цивилизации: общее и особенное

Раздел IV. Идентификация и самоидентификация украинской региональной цивилизации

Раздел V. Украинская национальная идея как фактор национального самоопределения

Раздел VI. Лимитрофность украинской региональной цивилизации

Раздел VII. Будущее украинской цивилизации

Заключение