Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь

Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь

Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 288с.
ISBN 978-966-02-8829-4

У доповіді розглянуто можливості утвердження в Україні моделі консоціальної демократії як форми досягнення суспільної єдності щодо стратегії країни. Проаналізовані основні проблеми та перешкоди на шляху єднання суспільства, які відносяться до політико-інституційної, управлінської, геостратегічної, цивілізаційної, правової сфер функціонування української.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Об’єктивність конфліктності політичного середовища та імператив суспільної єдності

1.1. Політична система та політичний режим: пошук ліків від вірусу самознищення (Г.І. Зеленько)

1.2. Влада і опозиція: конструктивізм і спільність рішень як продукт конкуренції (Л.О. Кочубей)

1.3. Протест і порядок на етапі реформ (Р.В. Балабан)

Розділ 2. Регіональні аспекти суспільного консенсусу

2.1. Центр і регіони: проблеми і моделі взаємодії (Ю.Ж. Шайгородський)

2.2. Центр і регіони: потенціали геостратегічної орієнтації (О.М. Майборода)

2.3. Центр і регіони: національний та місцеві історичні «міфи» (Ю.І. Шаповал)

Розділ 3. Взаємна довіра – основа суспільної згоди

3.1. Вимоги до влади і авторитет влади (В.Я. Ярема)

3.2. Вітчизняний олігархат: рушій розвитку чи суспільний тромб? (С.Г. Брехаря)

3.3. Віра у право і подолання безправ’я: запобігання суспільній аномії (С.Ю. Римаренко)

Висновки

Пропозиції та рекомендації