Наукові записки 1 (51), 2011

Наукові записки 1 (51), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 /1 (51) – 284 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Розділ 1. Політичний режим і народовладдя в Україні: проблема взаємовідносин

Рудич Ф.М. Політичний режим і народовладдя в Україні: тенденції і специфіка становлення

Пахарєв А.Д. Ще раз про харизму, харизматичних лідерів та політичні режими пострадянської доби

Кочубей Л.О. Напівпрезидентська система правління Франції: досягнення та прорахунки

Кудряченко А.І. Політичні режими і форми державного устрою у країнах Західної Європи

Ткач Д.І. Інститут президентства в Угорщині новітньої доби

Бурдяк В.І. Сучасні інтерпретації поняття «політичний режим» та його практичне використання щодо постсоціалістичних країн

Щербенко Е.В. Трудова етика у вимірі політичних ресурсів (українська перспектива)

Балабан Р.В. Литва – невикористаний інформаційний, політичний і економічний потенціал для України

Кононенко Н.В. Політичний режим та народовладдя в сучасній Росії: чи є моделі взаємодії?

Ляшенко Т.М. Стан теоретико-методологічних розробок проблеми політичних систем перехідних суспільств (на прикладі країн Центральної Азії)

Мачуський В.В. Етапи становлення сучасного політичного режиму у Грузії

Брехаря С.Г. Взаємодія влади і бізнесу в умовах різних політичних режимів

Черінько І.П. Політичний режим дуалістичних монархій (на прикладі Королівства Тонга, Королівства Свазіленд та Королівства Марокко)

Розділ 2. Наукові розвідки з актуальних проблем політичної науки

Науменко О.М. Механізм входження політико-управлінських еліт у систему Верховної Ради України

Нагорняк М.М. Боротьба за лідерство в процесі врегулювання етнополітичних  конфліктів у Центрально-Східні Європі

Басараб М.М. Підходи у вирішенні етнічного сепаратизму: світовий досвід та українські реалії

Красносільська А.О. Підходи до виокремлення консолідації демократії як етапу демократизації

Морарь М.В. Партійний лідер сучасної України: теоретико-методологічний аспект

Акайомова А.В. Семіотичний аналіз у комунікативній теорії

Резніченко О.М. Бібліотека Інституту інформує. Нове у політичній науці: огляд наукової літератури

Дані про авторів