Наукові записки 1 (87), 2017

Наукові записки 1 (87), 2017

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87) – с. 331

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Олег Рафальський, Ігор Цепенда. Наукова кооперація у вирішення сучасних завдань етнополітології.

Олег Калакура. Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю.

Юрій Ніколаєць. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х – 1991 рр.

Віталій Коцур. На шляху до проголошення незалежної України: ідея «Галицької автономії» і пропагандистські спекуляції наприкінці 1980-х – початку 1990-х – років.

Сергій Адамович. Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави.

Віктор Войналович. «Галицький проект» релігійного відродження в Україні 1970-1980 років.

Наталія Кочан. Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини: міноритарні етнорелігійні та релігійні організації.

Леся Ковач. Політичний контекст етнопрофесійних характеристик населення сучасної Галичини.

Василь Климончук. Ціннісний вимір електоральних процесів у Галичині (на прикладі Івано-Франківської області).

Олексій Ляшенко. Міф про «галицький сепаратизм»: витоки і підстави.

Василь Гулай. Регіональна ідентичність мешканців Галичини та «галицький автономізм»: сучасні політико-культурні та інституційно-процедурні практики.

Ігор Доцяк. Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації.

Сергій Дерев’янко. Внутрішньо переміщені особи: проблеми політичної соціалізації в Галичині.

Віктор Котигоренко, Олег Рафальський. Про зв’язок політичних переваг і цінностей населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини.

Олег Білоус. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності.

Валентина Нападиста. Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України.

Олена Кривицька. Ідентичність українського пограниччя: Донбас.

Тетяна Ляшенко. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених.

Відомості про авторів.