Наукові записки 2 (52), 2011

Наукові записки 2 (52), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 2 (52) – 369 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Майборода О. Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі

Зварич І., Панчук М. Системний підхід у контексті аналізу регіональної складової етнополітичних процесів

Макаренко Н. До питання про методологічні особливості етнодемографії. Проблематика, основні напрями та результати сучасних етнодемографічних досліджень

Вілков В. Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування

Горбань Т. Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми

Дєвков М. Вивчення етнокультурних процесів на Півдні України – домінантна проблема науково-дослідної роботи кафедри українознавства ЗНТУ

Ляшенко О. Зведені дані як джерело дослідження етнополітичних процесів

Єфимищ Н. Дві моделі ідентичності пермських народів на теренах Росії у контексті політичних процесів (наприкінці ХІХ – початку ХХІ сторіч)

Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України

Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів

Колтунов О. Політична воля як феномен державного управління

Савченко І. Конституційна криза як чинник конфліктів між суб’єктами центральної влади в Україні

Скрипник О. Політична реформа в Україні: можливість здійснення

Ніколаєць Ю. Донбас в історичній пам’яті

Калакура О. Культурно-освітні проблеми національних меншин Донбасу

Марчук Н. Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття в період чехословацької окупації краю

Гузинець Ю. Національні меншини Закарпаття: етнокультурний вимір

Ковач Л. Теоретичні засади дослідження етносоціальних процесів у регіонах України

Кочан Н. Донбас православний: формування сучасної структури, тенденції розвитку

Байдич В. Антирелігійна кампанія радянської влади у 1958 – 1964 рр. і Римо-католицька церква в Україні

Друк Ю. Реформа політичної системи в контексті модернізації системи державного управління

Пеліванова Н. Органи самоорганізації населення в Україні як інститути місцевого самоврядування та громадянського суспільства

Василевська Т. Особистісні зрізи служіння як місії державної служби

Гомотюк О. Іван Франко: проблематика етики бізнесу крізь призу «Тернопільської моральності»

Ярмоленко М. Регіональні особливості етнокультурних процесів на Заході та Сході України

Відомості про авторів