Наукові записки 2 (58), 2012

Наукові записки 2 (58), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 2 (58) – 507 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Лариса Нагорна. Історія й колективна пам’ять

Володимир Кулик. Структура та динаміка громадської думки щодо статусу російської мови в Україні

Юрій Шайгородський. Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології

Кирило Євсеев. Політичний текст як предмет дослідження

Сергій Нагорний. Стан і перспективи інституту президенства в Україні в контексті розвитку політичної модернізації країни

Анжела Акайомова. Інформаційно – комунікативні процеси

Тетяна Бевз. Консервативні партії сучасної України: традиція чи модернізація

Валентин Бушанський. Невизначенність і об’єктивність у мовній політиці

Василь Віднянський. Проблеми та імперативи етнополітичного менеджменту в країнаї центрально-східної Європи (історіографічні та правові аспекти питання)

Павло Гай-Нижник. «Фронт змін» А. Яценюка на старті до парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.)

Леся Ковач. Національно-освітня політика України: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (на прикладі етнічних груп донбаського регіону)

Ірина Кучеренко. Політична організація суспільства: між політичними конструктами та українськими реаліями

Олесь Лісничук. Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України

Наталія Макаренко. Сучасні соціально-демографічні тенденції на Донбасі

Ігор Рафальський. Європейська колективна суб’єктність та ідентичність

Ігор Черінько. Концептуальний контекст політики урядів Великої Британії щодо розширення Європейського союзу (1997-2010 рр.)

Леонід Чупрій. Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації

Едуард Щербенко. Опозиція «відкрите / закрите» і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу

Світлана Набок. Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність

Анастасія Безверха. У боротьбі за національну ідентичність: медійне представлення Української греко-католицької церкви

ІІ. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Сергій Римаренко. Суб’єктність національних меншин

Олена Кривицька. Небезпека системних змін полікультурного тренду України

Микола Кирюшко. Етноконфесійні спільноти України у системи факторів відтворення історичної пам’яті (теоретико-методологічні аспекти дослідження)

Максим Волосевич. Вплив релігійного фактора на процеси суспільно-політичних трансформацій у Росії початку ХХ ст.

Дар’я Гайдай. Індивідуальний вимір етнічного конфлікту (на прикладі боснійської війни, 1992-1995)

Валентин Хонін. Етапи розвитку міжнародних етногенних відносин

ІІІ. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Костянтин Баханов. Еволюція поглядів на історію радянської доби в шкільних навчальних програмах кінця 80–х – 90–х рр. ХХ ст.

Світлана Баханова. Висвітлення процесу державотворення 1917 – 1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії

Оксана Федотова. Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр.

Юрій Поліщук. Зовнішні та внутрішні чинники етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

Фелікс Левітас. Українсько-єврейський діалог у контексті історії: подолання стереотипів національної пам’яті

Надія Литвин. Еміграційний уряд Західно – Української народної республіки: зовнішня політика та програма державного будівництва

Сергій Полтавець. Сприйняття суспільством феномену «влади» напередодні Української національної революції середини XVII ст.

В’ячеслав Яремчук. Українські партії Західної України на шляху до втілення ідеї національної державності та соборності (1914 – 1919 рр.)

РЕЦЕНЗІЇ, СПОГАДИ, ДОКУМЕНТИ

Антон Глушко. Обличчя словенської юго ностальгії: “druze Tito, mi ti se kunemo”

Антоніна Березовенко. До 100 – річчя з дня народження Юрія Володимировича Шевельова. Спогади.

Відомості про авторів