Наукові записки 2 (70), 2014

Наукові записки 2 (70), 2014

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 2 (70) – с.373

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

РОЗДІЛ І. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ: ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЯ

Рудич Ф.М. Євроінтеграційний курс України: стати самостійним геополітичним гравцем

Пахарєв А.Д. Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності

Зеленько Г.І. Політичний протест зими 2013-2014 років в Україні: зміст, форми, наслідки

Кочубей Л.О. Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) аспекти взаємодії

Ткач Д.І. Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу?

Кононенко Н.В. Ліберальна опозиція в Росії: міф чи реальність?

Ляшенко Т.М. Російсько-українські відносини в політичній думці Центральній Азії

Балабан Р.В. Україна – не Іспанія. Акценти соціально-політичного порівняння

Брехаря С.Г. Український бізнес: цивілізаційний вибір і реакція на події Євромайдану

Щербенко Е.В. Майдан-2013 як феномен політичної мови

Мачуський В.В. Опозиція і влада в Україні та Грузії: порівняльний аналіз

Зернецька О.В. Геополітика комунікацій трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Рябчук М.Ю. Страсті за федералізацією

Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми

Непоп Л.В. Політика Європейського Союзу щодо розвитку громадянського суспільства

Гербут І.А. Політичні партії як головні ініціатори змін виборчих правил

Гербут Н.А. Вплив жінок – депутатів на закон

Шестак М.Л. Сутність і змість поняття «державна інвестиційна політика»

Куценко Є.В. Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні

Петренко К.М. Інституціоналізація громадянських об’єднань та їх взаємодія з державною владою

Герасименко А. Науково-технічна політика в економічній стратегії держави

Макаренко Б.Г. Соціально безпека в стратегії українського державотворення

Отрешко В.С. Відчуження праці та проблеми його подолання: теорія та українська політична практика

Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики

Симоненко О.В. Інформаційні основи у формування іміджу сучасних політичних лідерів України

Резниченко О.М. Бібліотека інформує

Відомості про авторів