Наукові записки 2 (94), 2018

Наукові записки 2 (94), 2018

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2018 / 2 (94) – 311с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Микола Михальченко. Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України 

Олександр Майборода. Політична стратегія цивілізаційного самовизначення України 

Олександр Чорний. Україна в європейській цивілізаційній конкуренції 

Зореслав Самчук. Повернення епохи Realpolitik: принцип задоволення проти принципу реалізму 

Ольга Зернецька. Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз 

Олександр Сич. Націоналізм – фактор цивілізаційного визначення 

Юрій Поліщук. Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України 

Ігор Бегей. Цивілізаційне самовизначення інтелігенції України наприкінці XX – на початку XXI століття 

Олег Рудакевич. Українська національна стратегема початку XXI століття 

Галина Куц. Влада і суспільство в постмайданній Україні: діагностика відносин 

Марина Шульга. Цивілізаційний вибір у поведінковому вимірі 

Микола Недюха. «Суспільні відносини» та «соціальні відносини» як поняття політико-правової науки 

Віталій Литвин. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні 

Максим Фурманюк. Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України 

Оксана Кукуруз. Наукова основа вдосконалення політики і права як необхідна умова ефективного розвитку України 

Борис Дем’яненко, Віра Дем’яненко. «Путінізм» як різновид авторитарного політичного режиму 

Олена Кривицька. Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації 

Тетяна Андрійчук. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз досвіду Албанії та України 

Олег Ткач, Анатолій Ткач. Антикорупційна політика і демократія в Бразилії: досягнення і нові виклики 

Олександр Лозовицький. Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав