Наукові записки 2 (98), 2019

Наукові записки 2 (98), 2019

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2019 / 2 (98) – 327 с.
ISSN 2524-0137

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

 1. Костянтин Федоренко, Олена Рибій, Андреас Умланд. Українська партійна система до та після Євромайдану 2013-2014 рр.
 2. Галина Зеленько. Демократизація через конвергенцію: механізми співпраці європейського союзу з посткомуністичними країнами (на прикладі країн ЦСЄ та України)
 3. Наталія Кононенко. Ціннісна складова сучасного етапу державотворення України
 4. Світлана Брехаря. Перехід від доктрини навздогінного розвитку до стратегії випереджаючого розвитку
 5. Тетяна Ляшенко. Соціальний захист як складова соціально-трудових відносин: європейський досвід та українські реалії
 6. Володимир Гнатюк. Субнаціональні політичні режими в Україні на прикладі Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей у період 2010 – 2015 рр.: інституційне вимірювання
 7. Ростислав Балабан. Електоральна перебудов в Україні: 2019 р.
 8. Ольга Науменко. Механізми інкорпорації політичних еліт в електоральному циклі 2019 року в Україні
 9. Анна Бучинська. Парламентська кампанія 2019 року в Україні в оцінках міжнародних організацій спостереження за виборами
 10. Едуард Щербенко. Політична генерація як проблема і пояснювальний принцип. До екологічного підходу в політиці
 11. Олег Кондратенко. Східноєвропейський контекст зовнішньої політики України: криза чи шанс?
 12. Валерій Мачуський. Стратегічний курс сучасної політичної еліти в Україні
 13. Ігор Гурак. Україні на шляху до ЄС в часи президенства Віктора Ющенка: період «втрачених можливостей» чи поміркований поступ у складних геополітичних обставинах?
 14. Олег Ткач, Анатолій Ткач. Стратегії іноземних інвестицій в зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних відносинах країн Латинської Америки (на прикладі Аргентини)