Наукові записки 3-4 (95-96), 2018

Наукові записки 3-4 (95-96), 2018

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2018 / 3-4 (94-95) – 295 с.
ISSN 2524-0137

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Рябчук М.Ю. «Химера національної ідентичності»: кілька методологічних проблем.

Бушанський В.В. Утопії й антиутопії в європейській культурі.

Кулик В.М. Еволюція наукових уявлень про етнонаціональні ідентичності в пострадянський Україні.

Поліщук Ю.М. Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників.

Рябчук М.Ю. «Європейці» мимоволі? Про ціннісний вимір української національної ідентичності.

Кривицька О.В. Спільна ідентичність в умовах дезінтеграції українського суспільства: особливості і шляхи формування.

Войналович В.А. Сучасне українське православ’я: старі і нові виклики.

Набок С.В. Пам’ятник як маркер: особливості функціонування в публічному просторі в контексті політики декомунізації в Україні.

Ніколаєць Ю.О. Німецьке населення України у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс.

Єндращик А. Історичні проблеми та політика пам’яті в польсько-українських стосунках (1991-2017).

Новородовький В.В. Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення.

Березовенко А.В. Після Майдану 2014: образи України і Росії у російському політичному дискурсі.