Наукові записки 3 (89), 2017

Наукові записки 3 (89), 2017

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 3 (89) – 282

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Фелікс Рудич. Президенти сучасної України.

Галина Зельнько. Фактори розмежування політичних сил в країнах Вишеградської групи.

Лариса Кочубей. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні.

Тетяна Ляшенко. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі.

Ростислав Балабан. Дослідження явища суспільного протесту у Російській Федерації (за матеріалами дисертацій російських науковців 1991-2016 років).

Світлана Брехаря. Український бізнес: від економічної раціональності до корпоративно-соціальної відповідальності.

Наталія Кононенко. Гібридні цінності як чинник, що гальмує модернізацію України.

Едуард Щербенко. Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії.

Валерій Мачуський. Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі.

Олександр Чорний. Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні.

Фелікс Барановський. Вплив громадянського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст.

Андрій Кудряченко, Вікторія Солошенко. Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей.

Юрій Ганжуров. Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу.

Евгений Трофимов. «Гражданский контроль» в моноцентрической политии (на примене Российской Федерации).

Відомості про авторів.