Наукові записки 39, 2008

Наукові записки 39, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – 332с.
ISBN 978-966-02-4770-3

Вийшов друком номер 39 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

Зміст

Кривошея В. Козацька еліта в національній революції середини ХVІІ ст. Гетьманат Юрія Хмельницького).

Степанчук Ю. Українське козацтва у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI — першій половині XVII ст.

Пономаренко О. Еволюція української національної ідеї в XVII–XVIII століттях.

Іржицький В., Тітаренко Н. Родина Виговських в історії Української козацької держави.

Цубенко В. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837– 857).

Гай-Нижник П. Політичні погляди Вудро Вільсонамм у допрезидентьский період його життя та діяльності.

Яремчук В. Університетське питання — один з консолідуючих факторів у діяльності українських політичних партій Західної України.

Бевз Т. Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради.

Шевченко В. Центральна Рада: політика українізації.

Федоренко О. Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції.

Папакін Г. Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р.

Любовець О. Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту.

Гошуляк І. Трудовий конгрес і проблема соборності України.

Солдатенко В. Осінь 1919 року: основні чинники розриву соборного фронту.

Петриченко К. Феномен українського повстанства (березень 1917 — серпень 1919 рр.)

Тороповська Т. Персональний склад урядів Директорії.

Левицька Н., Чуприна В. Українська революція: духовно-релігійні чинники.

Губський С. Внесок інонаціональних військових формувань армії УНР (1918–1920 рр.) у боротьбу а незалежність України.

Красівський О. Україна і Польща в період революції: від конфронтації до співробітництва.

Трачук О. Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917–1920 рр.

Собачко О. Національне відродження в літературі 20-х років та натиск тоталітаризму.

Васильчук Г. Політичні репресії в УСРР 20–30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект.

Кучер В. Німецька окупація України в початковий період війни: політико-економічна парадигма.

Погребинська І. Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект.

Соловей А. Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд..

Відомості про авторів