Наукові записки 4 (48), 2010

Наукові записки 4 (48), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 /4 (48) – 479 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

I. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ УРОКИ МИНУЛОГО ТА ДОСВІД СУЧАСНОСТІ

Яремчук В. Українські політичні партії Наддніпрянської України і І та ІІ Державні Думи: перший досвід парламентаризму

Любовець О. Обґрунтування загальноросійськими політичними партіями курсу ліберально-демократичних реформ навесні 1917 р.

Мельник О. Ставлення УСДРП щодо Установчих Зборів як до національної конституанти (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Туник М. Національне питання в програмах та діяльності політичних партій в добу Центральної Ради

Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни

Штейнле О. Компартія України та її керівники в політичній системі УРСР періоду повоєнного сталінізму (1943-1953 рр.)

Собачко О. Роль партії в літературній дискусії 1925-1928 рр.

Кривошея В. Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах

Мороко В. Організаційні засади діяльності сучасних партій в Україні та їх вплив на партійне життя

Бевз Т. Політична структуризація та діяльність парламентських фракцій у Верховній Раді України четвертого скликання

II. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Андрєєв В. Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта

Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець Х –  перша половина ХІ ст..)

Полтавець С. Політична концепція А.Киселя як ствердження ягеллонського легітизму на українських землях в середині XVII століття

Блануца А. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст..

Іржицький В. Київських полк як військова і адміністративно-територіальна одиниця козацько-гетьманської держави

Горбаченко Ю. Національна революція середини XVII ст.. на Канівщині

Манелюк Ю. Федералістські концепції української державності кінця XIX – початку ХХ століття як складова частина ідеології панславізму

Огієнко В. Український національний рух наприкінці XIX – початку XX століття та в добу Української революції: між Сцилою соціального визволення та Харибдою національного звільнення

Скус О. «Єврейське питання» на Уманщині в ХІХ ст..

Куц О. До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917 – 1918 рр.)

Головченко В. Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин

Гай-Нижник П. Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, «Супруніади» та встановлення дати загибелі Д.Вітовського)

Телячий Ю. Критика Б.Мартосом монографії С.Наріжного «Україська еміграція» (маловідоме про відому книгу)

Кудрявська Я. «Німецьке питання» в чеських Судетах після приходу А.Гітлера до влади

Вєдєнєєв Д. Органи державної безпеки СРСР і релігійні об’єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни

Кучер В. Репресії у Червоній армії: сталінська наука перемагати

Титаренко Д. Проблеми політичного управління на окупованій території Радянського Союзу: мовою німецьких документів

Мищак І. Сучасна історіографія суспільно-політичних перетворень на західноукраїнських землях у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років

Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір

Омельчук В. Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами

Бовсунівський П., Курас А. Зовнішня політика Єгипту: балансування в боротьбі за регіональне лідерство

Бахтыев Р. Туркменистан в сфере международных интересов

Відомості про авторів