Наукові записки 4-5 (72-73), 2014

Наукові записки 4-5 (72-73), 2014

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 4-5 (72-73) – с.394

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО

Бевз Т.А. Взаємодія опозиції, громадянського суспільства і влади у політичному полі України

Кармазіна М.С. Громадянські ідентичності в Україні під впливом зовнішньополітичних чинників

Нагорна Л.А. Від революційної екзальтації до соціальної деструкції: криза традиційних параметрів соціально-конфліктологічної діагностики

Суший О.В. Державотворення чи держава, яка не склалася, – український контекст?

Рафальський І.О. Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії.

Рябчук М.Ю. Ліберальний націоналізм: contradictio in adiecto?

Яковлєв О.В. Суб’єкти маніпулятивного впливу в політиці: сутність та класифікація

Полянська В.Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин

Михайлова О.Ю. Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні

ІІ. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Майборода О.М. Етнічний фактор у започаткуванні державної самоорганізації людськими соціумами

Кулик В.М. Роль української мови в національній ідентичності громадян пострадянської України

Кривицька О.В. «Ми» / «Вони» кордони простору спільної ідентичності

Ярмоленко М.І. Сучасний етап міжкультурної комунікації на Закарпатті

Поліщук Ю.М. Українська і російська історіографія XVIII – середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців

Войналович В.А. Етноконфесійні об’єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х – 1930-х рр: наслідки для Донбасу

Набок С.В. ІІ Світова війна: сенси, символи, контексти причинки дослідження процесу формування основних елементів політики пам’яті як складової державної політики в сучасній Україні

Ніколаєць Ю.О. Демографічна динаміка населення Галичини другої половини 1940-х – 1950-х років

Калакура О.Я. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України

Макаренко Н.Ю. Етнодемографічний чинник у формуванні регіональних систем розселення (на прикладі Галичини): історіографія питання

Ковач Л.Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії

ІІІ. ГЛОБАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Білошицький С.В. Міграційні процеси у провідних країнах ЄСЖ соціокультурні трансформації та політичні наслідки

Бушанський В.В. Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму

Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини

Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності

Відомості про авторів