Наукові записки 5-6 (85-86), 2016

Наукові записки 5-6 (85-86), 2016

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 5-6 (85-86) – с. 363

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. Проблеми інституційних змін політичної системи сучасної України

Галина Зеленько. Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2016 рр.

Олександр Батанов. Актуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні.

Юлія Нечипоренко. Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти.

Євген Перегуда. Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями.

Фелік Рудич. Становлення суспільно-політичного устрою в сучасній Україні: політологічний аналіз. Шляхи виходу із кризи.

Тетяна Ляшенко. Професійні спілки України як політичний інститут.

Сергій Янішевський. Теорія міських політичних режимів: засади та можливості застосування щодо вітчизняних локальних політій.

Олександр Лозовицький. «Розумна могутність» – стратегічна основа зовнішньополітичної та оборонної складових дієвого реформування держави в умовах глобалізації.

ІІ. Влада та суспільство в сучасній Україні

Валентин Бушанський. Деструкція в естетиці та філософії модерну.

Віктор Войналович, Сергій Білошицький. Концепт суспільного інтересу постмайданної України: аксіологічні, стратифікаційні, соціально-демографічні та регіоальні аспекти.

Ігор Єгоров, Віталій Грига. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми.

Світлана Набок. Образи війни і воїна: трансформація окремих аспектів політики пам’яті.

ІІІ. «Російський слід» в українській політиці

Микола Горєлов, Олег Рафальський. «Русский мир» закреслює Переяслав.

Володимир Скляр. Чисельність та етномовний склад населення не підпорядкованих Україні територій Донецької та Луганської областей.

В’ячеслав Яремчук. Процес трансформації регіональної багатопартійності в АР Крим у 1991-2002 рр.: суперечності і наслідки.

IV. Політика і бізнес

Тетяна Бевз. Бізнес-партійні корпорації і українська політична практика.

Світлана Брехаря. Етапи становлення корпоративно-соціальної відповідальності українського бізнесу.

V. Окремі аспекти політологічного дискурсу

Юрій Поліщук. Трансформаційні процеси в сучасній Україні: зарубіжна історіографія.

Едуард Щербенко. Український транзит у дзеркалі дисертаційного жанру: зміни парадигми.

Олена Резніченко. Бібліотека інформує.

Відомості про авторів