Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної

Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної

Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал, Олесь Лісничук, Світлана Набок. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 464 с.
ISBN 978-966-02-7082-4

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є однією з основоположниць сучасної етнополітології.

Розглядаються актуальні проблеми історичної пам’яті, теоретичні та прикладні виміри, її феноменальні та структурні особливості. Висвітлюються важливі аспекти суспільних та політичних дискурсів сучасної України. У збірнику також представлені дослідження проблем української етнополітики.

Книга розрахована на фахівців, а також на широкий читацький загал.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Юрій Шаповал. Кілька слів замість вступу

ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Алла Киридон. Темпоральні сценарії репрезентації колективної пам’яті

Ярослав Калакура. Історична і національна пам’ять: історіографічний вимір

Валентин Бушанський. Історична пам’ять: поняття і феноменологія

Валерій Солдатенко. Про культуру національної пам’яті (на прикладі ставлення до історії революції)

Юрій Шаповал. Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі документів ГПУ)

Світлана Набок. Жінки в науці: історія і сучасність

Тетяна Лобода. Тема лідерства в історичних дослідженнях: теоретичні розробки проблеми та їх застосування у сучасній вітчизняній історіографії

Антон Глушко. Радянський психоемоційний фантомний комплекс і проблема «двох Україн»

Станіслав Кульчицький. Формування компартійної вертикалі влади в УСРР після денікінської навали (1919-1920 рр.)

СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА

Юрій Левенець. Відторгнення від політичного життя.

Олександр Майборода. Політична система у проявах властивостей її складників: сучасний український досвід

Фелікс Рудич. Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політологічного аналізу

Галина Зеленько. Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы

Олена Кривицька. Дихотомія «Схід-Захід» як чинник суспільно-політичної трансформації України

Олесь Лісничук. Мілітарні символи в дискурсі національних інтересів України

Олеся Мандебура. Регіональний медіа-дискурс: знакові події суспільної сфери

Ірина Кучеренко. Політична етика в міжнародних відносинах

ЕТНОПОЛІТИКА ЯК РЕАЛЬНІСТЬ

Віктор Котигоренко. «Етнополітика» як термін науки і суспільної практики в Україні. Етимологічний аспект

Май Панчук. Етнополітичні процеси в Україні: державна політика і управління

Олена Малиновська. Міграція в Україні: виклик чи шанс?

Сергій Римаренко. Етнополітичний простір України: виклики часу

Юрій Поліщук. Інституційні засади етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України (кінець XVIII – початок XX століття)

Микола Рябчук. Яка мовна політика нам потрібна?

Микола Кирюшко. Термінологічний аспект дослідження політичного ісламу

Відомості про авторів

Іменний покажчик