Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002)

Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002)

Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін.. – К., 2003. – 696 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-291-2 (т.6)

Завершальний шостий том «Політичної історії України. ХХ століття» висвітлює процес саморозпаду радянської системи, який тривав від закінчення Другої світової війни у 1945 р. до початку 90 – х років, а також перше десятиліття української незалежності. Матеріали цього тому розкривають історичну закономірність і неминучість розпаду Радянського Союзу та краху всіх скріплюючих його елементів – комуністичної ідеології, однопартійної системи, «єдиного народно – господарського комплексу», «пролетарського інтернаціоналізму» тощо. У томі відтворено картину перемоги національного руху і подолання гострих проблем державотворення. Книга спирається на різноманітні історичні джерела – архівні документи, економічну статистику, соціологічні дані, публікації преси, спогади. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ШОСТОГО ТОМУ (О.М. Майборода)

РОЗДІЛ I.   ОСТАННІ РОКИ СТАЛІНСЬКОЇ ТИРАНІЇ (Ю.І. Шаповал, О.О. Рафальський, Б.О. Ярош)

1.   На руїнах війни: крах суспільних ілюзій

2.   Новий голодомор

3.   Політико-ідеологічна реакція

4.   Депортації

5.   Політика щодо церкви

6.   Війна після війни

7.   «Совєтизація» Західної України

8.   Кінець «сталінської ери»

РОЗДІЛ II.   УКРАЇНИ В ДОБУ ХРУЩОВА (В.К. Баран)

1.   Криза тоталітарного режиму

2.   Соціально-економічні реформи

3.   Лібералізація національно-культурного життя

РОЗДІЛ III.   «РОЗВИНУТИЙ СОЦІАЛІЗМ» В УКРАЇНІ (В.О. Котигоренко, В.П. Андрущенко, В.Г. Кремень, О.В. Лісничук, В.М. Нагірний)

1.   Реванш командно-адміністративної системи

2.   Індивідуальні вияви дисидентства. Опозиція режиму у формі «критики недоліків»

3.   Правова легітимація тоталітаризму

4.   Криза «розвинутого соціалізму»

РОЗДІЛ IV.   «НОВЕ МИСЛЕННЯ» (О.Д. Бойко, В.М. Литвин)

1.   «Революція згори»: спроби подолання суспільно-політичної кризи

2.   «Революція знизу»: національне відродження, зародження та становлення народної опозиції

3.   Зростання політичної активності суспільства

РОЗДІЛ V.   ВІД РЕСПУБЛІКИ ДО ДЕРЖАВИ (О.В. Гарань, Л.Є, Шкляр, В.М. Литвин)

1.   Перші кроки до незалежності

2.   Вирішальний вибір

РОЗДІЛ VI.   ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (Л.С. Тупчієнко)

РОЗДІЛ VII.   ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (О.П. Дергачов)

РОЗДІЛ VIII.   НАЦІОТВОРЕННЯ (О.М. Майборода)

РОЗДІЛ IX.   ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ (Л.Є.Шкляр)

1.   Політичний плюралізм: структура і специфіка

2.   Президенство Л. Кравчука: перші спроби реформ

3.   Парламентські та президентські вибори 1994 – 1999 рр..

РОЗДІЛ X.   ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНИ (Ф.М. Рудич)

QUO VADIS, УКРАЇНА? (М.І. Михальченко)

Іменний покажчик