Політична історія України. XX ст.: У 6 т.: Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938)

Політична історія України. XX ст.: У 6 т.: Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938)

Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / С.В.Кульчицький (кер.), Ю.І.Шаповал, В.А.Греченко та ін. – 2003. – 448 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-291-2 (т.3)

Третій том «Політичної історії України ХХ століття» охоплює події 1921-1938 рр. Результати 17 років міжвоєнного періоду виявилися для українського народу не менш трагічними, ніж попередня доба революцій і війн: два голодомори, майже безперервні масові репресії, пік яких припадав на 1933 і 1937 рр., депортації десятків тисяч громадян України за соціальними і національними ознаками. Створення радянського соціально-економічного ладу як підґрунтя тоталітарного політичного режиму відбувалося в обстановці масового політичного терору. Разом з тим були досягнуті істотні успіхи в модернізації народного господарства і в культурному будівництві. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто, цікавиться історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ТРЕТЬОГО ТОМУ (С.В.Кульчицький)

РОЗДІЛ I.   РАДЯНСЬКА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (С.В.Кульчицький)

1.   Міжнародна обстановка у першій половині 1920-х років.

2.   Дипломатична активність УСРР.

3.   Радянська зовнішня політика в 1927-1938рр..

РОЗДІЛ II.   КП(б)У В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (В.А.Греченко, Ю.І.Шаповал)

1.   Встановлення комуністичної моно партійної системи

2.   Комуністична партія в політичній системі

3.   Ідейно – політична боротьба в 1920 – і роки

4.   Створення партійно – державної кадрової номенклатури

5.   Компартія – ядро тоталітарного режиму

6.   Основні риси радянського тоталітарного режиму

РОЗДІЛ III.   ФОРМА І СУТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (С.В.Кульчицький)

1.   Радянська влада як форма комуністичної диктатури

2.   Національна радянська державність як політичний феномен

3.    Утворення Союзу РСР

4.    Національне відродження 1920 – х років

5.    «Розстріляне відродження» 1930 – х років

РОЗДІЛ IV.   ВЛАДА, АРМІЯ І УКРАЇНСЬКЕСУСПІЛЬСТВО (Л.В.Гриневич)

1.    Червона армія під контролем комуністичної партії: військові професіонали і політичні комісари

2.    Армія в ідейно – політичній боротьбі 1920 – х років

3.    «Школа соціалізму»: політичне виховання і політичні настрої особового складу РСЧА

РОЗДІЛ V.   МІСЦЕ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ТОТАЛІТАРНОЇ ВЛАДИ (С.А.Кокін)

1.    Утворення ЧК

2.    Підпорядкованість ЧК партійним комітетам

3.    Кадри чекістів

РОЗДІЛ VI.   ПРОФСПІЛКИ, ЖІНОЧІ І МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ І СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ (О.М.Мовчан)

1.   Професійні спілки

2.   Молодіжні організації

3.   Жіночі організації

РОЗДІЛ VII.   ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (С.В.Кульчицький)

1.   Крах ленінської політики комуністичного штурму

2.   Нова економічна політика

3.   Сталінський штурм

Іменний покажчик