Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М.І. Михальченко (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 440 с.
ISBN 978-966-02-8036-6

У монографії досліджуються теоретичні й практичні аспекти трансформації політичних інститутів сучасної України: Розкриваються методологічні та теоретичні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів України, здійснено дослідження взаємодії політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі демократичного розвиту, проаналізовано вплив на трансформацію політичних інститутів виборчих процесів, мас-меді, інших чинників суспільно-політичних змін. Книга розрахована на науковців, .політиків, широке коло читачів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів України (Михальченко М. І.)

Розділ 2. Трансформація інституту держави (Кучеренко І. М.)

Розділ 3. Взаємодія політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства в Україні   (Шайгородський Ю. Ж.)

Розділ 4. Виборчі процеси в Україні та їх вплив на трансформацію політичних інститутів (Горєлов М. Є.)

Розділ 5. Інститути влади та мас-медіа: моделі та механізми взаємодії (Ковалевський В. О.)

Розділ 6. Трансформація інститутів національної безпеки України (Шевченко О. К., Свідлов Ю. І.)

Розділ 7. Волонтерство як нова форма громадянської активності в Україні (Мандебура-Нога О. С.)

Розділ 8. Політичний маркетинг як чинник трансформації політичних інститутів України (Чорний О. О.)

Розділ 9. Історична пам’ять як чинник трансформації політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства (Гриневич В. А.)

Розділ 10. Трансформація політичних інститутів України в оцінках західних експертів (2013-2016 роки) (Шаповал Ю. І.)

ПІСЛЯМОВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ