В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка

В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка

В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка. – К.: Світогляд, 2005. – 349 с. + 16 с. ілюстр.
ISBN 966-8837-02-9

Ця книга про одного із найяскравіших вітчизняних політичних діячів першої половини XX століття. Сьогодні він більше відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких етично-філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у скарбницю світового мистецтва, у надбання прогресивної суспільної думки. Однак всебічно обдарована особистість – В. Винниченко залишив не менш рельєфний і значимий слід в історії українського визвольного руху, національно-демократичної революції, зробив неоціненний внесок у справу торжества української ідеї, відрод­ження віковічної державності, масштабний розвій українства. Все своє свідоме життя він знаходився на вістрі соціальних і національних праг­нень рідного народу, перебував на самому гребені боротьби за удоскона­лення суспільних відносин. В політичній біографії В. Винниченка могутньо віддзеркалилися най­важливіші моменти непростого, суперечливого поступу українства на одному з найдоленосніших історичних рубежів. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Постанова Верховної Ради України “Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка”

ПЕРЕДМОВА (І.Ф. Курас)

Вступ

Розділ 1.”КАНОПУС”

Розділ 2. ПЕРШИЙ АКТ ТРАГЕДІЇ

Розділ 3. ПОВТОРНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Розділ 4. ТРЕТЄ РОЗП’ЯТТЯ

Розділ 5. БЕЗ ПОЛІТИЧНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Висновки

Примітки

 ДОДАТКИ:

І. Документи з архівних фондів про В.К. Винниченка і В.К. Винниченка, які не друкувалися (1920 р.)

1.     Документи Політбюро ЦК РКП(б)

2.     Документи Політбюро ЦК КП(б)У

3.     Документи В.К. Винниченка

II.  Біографічні дані (В.К. Винниченко)

III. Лист І.Ф. Кураса міністру культури і туризму України І.Д. Ліховому

IV.  Відзив про книгу В.Ф. Солдатенка “Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень” (І.Ф. Курас)

V.  Лист М.Г. Жулинського до В.Ф. Солдатенка

VI.  Істинний соціаліст із гнізда Франка і Лесі (Б.І. Олійник)