Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні Аналітична доповідь

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні Аналітична доповідь

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні : Аналітична доповідь. Київ: ІПіЕНД, 2013. 64 с.
ISBN 978-966-02-7141-8

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Політичне поле взаємодії держави, суспільства і громадянина в сучасній Україні: інституційні механізми, мотиви, напрями», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2013 р. У ній розглянуто коло проблем, що існують в Україні у взаєминах між інституціями держави та громадянського суспільства. Охарактеризовано загальний стан учасників взаємодії, мотиви та наслідки їхньої діяльності, причини й чинники виникнення перешкод у досягненні консенсусної моделі їхніх стосунків. Запропоновано шляхи і засоби досягнення порозуміння між владою, суспільством і громадянами щодо реалізації спільних стратегічних інтересів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

1. Недовершеність демократії перехідного періоду

2. Політична участь державних і суспільних акторів

2.1. Взаємозалежність між політичною культурою і політичною поведінкою

2.2. Мотивація політичної участі

2.3. Регулювання державою політичної участі суспільства

2.4. Форми політичної участі

3. Політична взаємодія держави і суспільства

3.1. Правлячий режим та опозиція

3.2. Діяльність громадянських інституцій суспільства

3.3. Інтелектуальне співтовариство у взаєминах з державою

4. Держава у здійснення суспільно орієнтованих функцій

4.1. Забезпечення політичних прав і свобод громадян

4.2. Арбітражна функція держави

4.3. Сучасна державна стратегія розвитку суспільства

4.4. Державно-церковні відносини

4.5. Націотворча функція держави

4.6. Забезпечення духовних і культурних потреб суспільства

5. Держава і суспільство у пошуках консенсусу

5.1. Характер відносин між державою і суспільством

5.2. Проблемні питання взаємодії влади та інституцій громадянського суспільства

Висновки

Відомості про авторів