Наукові записки: Випуск 11, 2000

Наукові записки: Випуск 11, 2000

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 11/.
ISBN 966-02-1615-7

У збірнику представлені ґрунтовні матеріали про стан і розвиток політології в Україні на сучасному етапі. Опубліковані перші результати досліджуваної теми "Україна – держави Центральної та Східної Європи в новому геополітичному просторі: варіанти політичної модернізації". Виділена нова рубрика: "Студії молодих науковців".

 

ЗМІСТ

Курас Іван. Слово до читача

Розділ 1. Загальні проблеми політології
Рудич Фелікс, Макаров Анатолій. Політологія в Україні: сучасний стан розвитку
Левенець Юрій. Традиціоналізм як політична філософія
Воронов Ігор. Порівняльний аналіз категорій “авторитарна” та “правова” держава
Пахарєв Анатолій. Деякі тенденції розвитку політичного лідерства в пострадянський період
Котигоренко Віктор. До концепції Закону про вибори народних депутатів України: хто і як обиратиме парламент?
Токовенко Валерія. Трансформація парадигми політичного керівництва в умовах децентралізації державного управління
Барановський Фелікс. Що перешкоджає формуванню реальної економічної політики в Україні?
Рибачук Микола. Моделі державно-церковних відносин
Кравченко Тамара, Хромова Оксана. Формування педагогічної культури батьків: спроба визначення сутності та структури
Новакова Олена. Політична модернізація: сутність та особливості розвитку в сучасному українському суспільстві
Проскуріна Олена. Політична культура: проблеми переходу до демократичного суспільства

Розділ II. Україна – держави Центральної та Східної Європи в новому геополітичному просторі: варіанти політичної модернізації
Дергачов Олександр. Проблема пріоритетів зовнішньої політики України
Огризко Володимир. Зовнішня політика України: інтереси та пріоритети
Михальченко Николай. Лимитроф Европы: случайность или судьба Украины?
Рудич Фелікс. Балканська криза: геополітичний вимір. Що дійсно відбувається в Югославії?
Кудряченко Андрій. Україна та Німеччина – як вірогідні стратегічні партнери Європи
Трипольський Всеволод. Економічні інтереси України в контексті сучасної геоекономіки
Макаров Анатолій. Конституційний процес в Україні та деяких державах Центральної і Східної Європи
Щедрова Галина. Україна – країни Центральної та Східної Європи: тенденції формування інститутів громадянського суспільства
Ляшенко Тетяна. Інститут участі найманих працівників в управлінні підприємствами: досвід країн Центрально-Східної Європи
Щербенко Едуард. Співробітництво України з державами Центральної та Східної Європи у вирішенні культурних проблем
Заремба Олександр. Важко перші 100 років: Україна, Молдова та Румунія в етнокультурному та геополітичному контексті нової Європи
Кононенко Наталя. Естонія на шляху до Європи
Балабан Ростислав. Литва в геополітичному просторі
Кирюшко Микола. Геополітичні проблеми сучасної Європи в контексті соціальної доктрини Римсько-католицької Церкви
Фещенко Петро. Геополітичний контекст релігійно-політичних процесів у сучасній Україні
Антонюк Олександр. Зовнішньополітичні аспекти взаємодії України з діаспорою: концептуальні підходи

Розділ III. Студії молодих науковців
Герасимчук Лариса. Національна ідентичність у контексті інтеграції України в ЄС
Зеленько Галина. Україна-Польща: від суспільних рухів до партійних систем
Мазур Оксана. Виборчі системи: загальне і особливе (на прикладі Англії, Франції, Бельгії, Німеччини)
Біденко Сергій. Інтернет у виборчих технологіях: час цивілізувати практику
Галушко Маргарита. Політична система українського суспільства: тенденції становлення
Брехаря Світлана. Мотивація влади як чинник формування політичної діяльності
Демченко Наталя. Проблеми політичної соціалізації особистості (політологічний аспект)