Наукові записки: Випуск 12, 2000

Наукові записки: Випуск 12, 2000

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 298 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 12/.
ISBN 966-02-1643-0

У збірнику подано наукові статті, які торкаються важливих питань етнополітології та релігієзнавства.

ЗМІСТ

Розділ І. Політичні проблеми суспільного розвитку
Шуст Наталія. Сучасна соціальна модернізація України: спроба інноваційного підходу
Тертичка Валерій. Чинники оптимізації державної політики
Смолянюк Володимир. Політико-правовий механізм забезпечення військової могутності України: сучасний стан та перспективи розвитку

Розділ II. Теоретичні питання етнополітології
Левенець Юрій. Становлення вітчизняної історіософії: пошуки і знахідки
Захарчук Андрій. До питання формування нації і національної свідомості
Шкляр Леонід. Інтеграційний потенціал національної ідеї в поліетнічному просторі України
Нагорна Лариса. Рекомбінація ідентичностей і нове структурування українського соціуму
Старовойтова Наталія. Гармонізація міжетнічних культурних відносин як глобальна проблема
Котигоренко Віктор. До питання про методику дослідження етнічних конфліктів
Ляпіна Людмила. До питання про зміст культури міжетнічного спілкування
Юренко Олександр. Микита Шаповал у дискусії з теорії нації 1920-х років

Розділ III. Етнонаціональна політика: український і світовий досвід
Нельга Олександр. Вибори в Україні як чинник національної інтеграції
Майборода Олександр, Рафальський Олег. Ліві політичні орієнтації серед російськомовного населення регіонів України
Клинченко Тетяна. Мовне питання як предмет політичної боротьби і громадського дискурсу
Кривицька Олена. Етнічність як конфліктогенний фактор суспільного життя в Україні
Нагірний Володимир. Етнопсихологічні аспекти політизації російської етнічності в Україні наприкінці XX ст.
Цибрій Андрій. Суспільні фактори демографічного розвитку на півдні Донецької області в 90-х роках XX ст. Зернецька Ольга. Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми

Розділ IV. Політичні аспекти церковно-конфесійних відносин: історія і сьогодення
Рибачук Микола. Деякі питання вдосконалення політико-правових засад державно-церковних відносин в сучасній Україні
Кирюшко Микола. Поліконфесійна Україна між Сходом і Заходом: православ’я і католицтво як орієнтири цивілізаційного вибору
Перевезій Віталій. Міжправославний конфлікт у сучасній Україні: роль та місце в ньому Української Православної Церкви (Московського патріархату)
Рубльова Наталія. Римо-католицька Церква в Україні: сучасність на тлі історії Козерод Олег. Боротьба з іудаїзмом в Радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст.
Цепенда Ігор. До питання про отримання Польською православною Церквою автокефалії від московського патріарха Алексія
Салій Костянтин. Участь Київського митрополита Іоасафа Кроковського в змові царевича Олексія як спроба політичного реваншу
Григорович Лілія. Утворення Української Помісної Православної Церкви: проблеми і перспективи

Розділ V. Питання політичної історії України
Шаповал Юрій. Михайло Горбачов і Україна: штрихи до портрета ініціатора перебудови
Масненко Віталій. Етнонаціональні наслідки політики українізації 1920-х років
Бураковський Олександр. Початок “єврейського ренесансу” в Україні (1988-1991 pp.)