Наукові записки: Випуск 7, 1999

Наукові записки: Випуск 7, 1999

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 286 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 7/.
ISBN 966-02-0734-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, відтворює ідейно-політичні процеси Української революції, проблеми історичної генеалогії.

 

ЗМІСТ

Розділ І. Українська революція і етнонаціональні процеси
Курас Іван, Солдатенко Валерій. Українська революція: новітній стан історіографічної розробки проблеми та актуальні завдання дослідження
Бевз Тетяна. Суспільні рухи в Україні в 1917-1920 роках в оцінці Н.Я.Григоріїва
Гошуляк Іван. Проблема соборності України у висвітленні періодичної преси початку 1919 року (До 80-річчя Акту Злуки ЗУНР З УНР)
Проданюк Федір. Становлення фінансово-кредитної системи України за правління П. Скоропадського
Дробот Іван, Кучер Володимир. До питання про соборно-державницьку ідею в поглядах українських монархістів
Веденєєв Дмитро. Дмитро Дорошенко як історіограф зовнішньої політики Української державності 1917-1918 pp.
Гошуляк Андрій. Деякі маловідомі сторінки початкового етапу доби Директорії
Яремчук В’ячеслав. До історії створення Західно-Української Народної Республіки
Любовець Олена. Боротьбисти і більшовики: співпраця та протиборство

Розділ II. На шляху до революції: ідейно-політичні процеси
Кармазіна Марія. Українська політична думка про роль і місце інтелігенції в суспільстві (кінець XIX – початок XX ст.)
Головченко Володимир. Проблема парламентаризму в діяльності РУП-УСДРП під час революції 1905-1907 pp.
Бевз Тетяна. УПСР: передумови створення і основні програмні засади
Шапошникова Наталія. Деякі аспекти динаміки цін на продукти в Україні в роки імперіалістичної війни (липень 1914 – лютий 1917 pp.)
Губа Павло. Преса 1917-1919 pp. як джерело вивчення історії національно-культурного розвитку в Україні.
Анатолій Боровик. З історії становлення преси на Чернігівщині.

Розділ III. Проблеми історичної генеалогії, персоналістики
Юрчук Василь. Роль Д.І.Багалія у наукових дослідженнях і популяризації творчої спадщини Григорія Савича Сковороди
Собачко Ольга. Проблема жіночого характеру в соціально-психологічних творах Г.Епіка
Тюрменко Ірина. І.Огієнко – головпоуновноважений уряду УНР
Кривошея Володимир. Хмельницькі