Вступ–2021

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України завершив конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія на 2021-2022 рр.

Документи приймалися до 10 вересня 2021 р. До складання іспитів було допущено 2 особи.

16 вересня 2021 р. відбувся іспит зі спеціальності.

29 вересня відбувся іспит з іноземної мови.

До аспірантури Інституту у 2021 р. було прийнято 2 особи.

Результати були оголошені після здачі всіх іспитів та засідання Приймальної комісії інституту.

Телефони Приймальної комісії: 285-53-80 або 286-66-39.

З умовами вступу можна ознайомитися в Розділі “Аспірантура та Докторантура”