Вступ-2022

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України завершив конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія на 2022-2023 рр.

Документи приймалися до 10 вересня 2022 р. До складання іспитів було допущено 6 осіб.

20 вересня 2022 р. відбувся іспит зі спеціальності.

28 вересня відбувся іспит з іноземної мови.

До аспірантури Інституту у 2022 р. було прийнято 1 особу.

Результати були оголошені після здачі всіх іспитів та засідання Приймальної комісії інституту.

Телефони Приймальної комісії: 285-53-80 або +3 8 (095) 240-48-04.

З умовами вступу можна ознайомитися в Розділі “Аспірантура та Докторантура”