ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ»

23-24 травня 2019 року в  Івано-Франківську Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України проводять ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри»

З детальнішою інформацією можна ознайомитися тут.