МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТ.».

 

28 травня 2021 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у співпраці з Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Європейською Асоціацією Наук з Безпеки (Польща), Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.».

Організатори пропонують провести дискусію навколо таких проблем: 

  • концептуальні підходи щодо аналізу цивілізаційних трансформацій в умовах глобалізації;
  • стан і перспективи реалізації цивілізаційного вибору України у контексті глобалізаційних викликів сучасності;
  • світові практики демократичних трансформацій як зразок (позитивний/негативний) для українського суспільства;
  • загрози суверенітету Української держави та національній ідентичності в умовах глобалізації;
  • соціально-економічні виклики нинішнього етапу трансформації;
  • законодавче та політико-управлінське забезпечення проєкту цивілізаційного розвитку України;
  • культурно-політичний, соціокультурний аспекти трансформаційного процесу в Україні;
  • технологічний, екологічний, гуманітарний виміри цивілізаційного розвитку України в умовах сучасного інформаційно-мережевого суспільства;
  • перспективи створення реальної демократії в Україні як оптимального балансу держави і громадянського суспільства;
  • місце, роль і вірогідні перспективи України в сучасному глобалізованому світі; розвиток публічного управління в умовах цивілізаційних і глобалізаційних викликів; трансформація системи публічної служби України в умовах цивілізаційних і глобалізаційних викликів та інтернаціоналізація діяльності вітчизняних ЗВО як тенденція розвитку системи вищої освіти України в умовах глобалізаційних викликів. 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Заявки на участь приймаються не пізніше як 21 травня 2021 року (форма заявки додається у інформаційному листі), а матеріали можна надіслати до 26 травня 2021 року на електронну скриньку: politology.phdpu@gmail.com

Матеріали конференції традиційно будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://phdpu.edu.ua/ (з посиланням на конференцію).

Більше інформації про конференцію, вимоги до оформлення тез та зразок оформлення заявки можна знайти у інформаційному листі.