ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

З 4 січня  2021 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

  • головного наукового співробітника (доктор наук) відділу теоретичних та прикладних проблем політології
  • молодшого наукового  співробітника (кандидат наук)  відділу теорії  та  історії політичної науки

Тривалість конкурсу – місяць з дня оголошення.

Житловою площею Інститут не забезпечує.

Документи надсилати на адресу:

01011, м. Київ, вул. генерала Алмазова, 8

Інститут  політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

відділ кадрів

довідки за телефоном 285-70-49