ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія;
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія;
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія;
  • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
  • Етнополітологія та етнодержавознавство. Основи національної безпеки держави.

Докладніше – за посиланням: Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей

Рукописи статей, які будуть опубліковані в першому номері журналу, приймаються до 1 лютого 2021 року.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net