ДЕГТЕРЕНКО АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат політичних наук, доцент

1982 року народження. У 2004 році закінчила Маріупольський державний університет, історичний факультет, спеціальність „Історія”; у 2012 році – Донецький національний університет, економічний факультет, спеціальність „Міжнародна економіка”.

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України захистила дисертацію на тему: „Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я (політологічний вимір)” за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. У 2021 році закінчила докторантуру Національного інституту стратегічних досліджень. Тема дисертації: „Етнонаціональна політика України: становлення, трансформації, безпекові імперативи”.

Працювала в Маріупольському державному університеті на посадах: доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, а також директора Центру гендерних досліджень і освіти Маріупольського державного університету. Засновниця громадської організації „Маріупольський гендерний центр”. Має багаторічний досвід розробки та реалізації проєктів, які були підтримані міжнародними та вітчизняними організаціями.

З 2014 року працювала в Національному інституті стратегічних досліджень на посадах: головного консультанта сектору етнополітики відділу розвитку політичної системи, завідувачки цього сектору, провідного наукового співробітника відділу національних меншин.

В Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з жовтня 2021 року на посаді провідного наукового співробітника

Проходила стажування: у 2002 році в освітньому центрі ДЕКЕК Грецької Республіки (м. Кавала); у 2005 році – наукове стажування в Кіпрському університеті (Республіка Кіпр, м. Нікосія); у 2009 році – в рамках „Програми підготовки тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів” ПРООН в Україні, у 2010 році – в Литві за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН; у 2014 році – в рамках програми Ради Європи „Зміцнення та захист прав дітей в Україні” з метою отримання кваліфікації тренера Ради Європи.

У 2021 році успішно завершила навчальну програму „Написання та візуалізація політик на основі даних” у Школі публічного управління Українського Католицького Університету. Влітку 2021 року закінчила 6th International Summer Course German Politics at Julius-Maximilians-Universität of Würzburg, Німеччина.

Авторка понад 100 публікацій – одноосібних та колективних монографій, статей у періодичних фахових виданнях, аналітичних записок та доповідей, виступів на міжнародних конференціях.

Коло наукових інтересів: етнонаціональна політика України, етнополітичні конфлікти в сучасному світі, захист прав людини.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Academia.edu