Кононенко Наталія Вікторівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, кандидат політичних наук.

Народилася 15 вересня 1971 року. Закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1994). Науковий ступінь кандидата політичних наук присуджено у 1998 році.

Протягом 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 1998 року на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника.

Автор понад 100 публікацій.  

Коло наукових інтересів: дослідження природи суб’єктності в політичних процесах, оцінка ролі та впливу суб’єктних інституцій та темпи та масштаби суспільних трансформацій, аналіз та порівняльний аналіз природи політичної суб’єктності в сучасних Україні та Росії, аксіологія, цінності та ідентичність, вплив ціннісного бекграунду суспільства на зрілість політичних інституцій та формування політичних режимів.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України  

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science