Мазука Людмила Іванівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу етнополітики, кандидат історичних наук.

У 1992 році закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1992 по 1995 рік навчалася в аспірантурі Інституту українознавства цього ж університету.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування української меншини в Казахстані (80-ті рр. XIX ст. – поч. 30-х рр. XXст.)” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Працювала на посаді молодшого наукового співробітника (1995–2000 рр.) Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукового співробітника Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (2000–2007 рр.).

З 2007 р. по 2015 р. працювала в Національному Інституті стратегічних досліджень на посадах старшого наукового співробітника (2007 р.), головного консультанта сектору етнополітики відділу розвитку політичної системи (2007–2014 рр.), у 2014–2015 рр. була завідувачкою цього сектору.

Автор та співавтор тематичних розділів щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України у 2008–2015 рр., щорічників оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України (2007–2014 рр.), понад 50 наукових, публіцистичних статей, зокрема: „Актуальні проблеми формування та реалізації етнонаціональної політики в Україні”, „Правові шляхи та механізми задоволення культурних, мовних, освітніх потреб національних меншин та етнічних спільнот в Україні”, „Задоволення освітніх потреб закордонного українства як фактор збереження етнічної ідентичності”, „Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми та механізми збереження національної ідентичності”, „Забезпечення мовно-культурних прав етнічних росіян як чинник суспільної злагоди в Україні”, „Досвід європейських демократичних держав у забезпеченні толерантного співіснування етнічних груп (на прикладі Швейцарії)”, та ін.

З 2015 по 2019 рр. перебувала разом з чоловіком у довгостроковому закордонному дипломатичному відрядженні до США, де опікувалася проблемою збереження української ідентичності, зокрема, через здобуття освіти дітей в суботніх та недільних школах. У співпраці зі Світовим Конгресом Українців (СКУ), Українським Конгресовим Комітетом Америки (УККА), Українською Шкільною Радою при УККА у Посольстві України в США організувала Першу конференцію українських освітян США, яка дала старт дієвій платформі для обміну думками щодо створення дорожньої карти подальшого розвитку і модернізації освітнього процесу в школах українознавства в США, який би відповідав інноваційним підходам та сучасним вимогам.

Учасник та організатор багатьох всеукраїнських і регіональних наукових конференцій та круглих столів.

Коло наукових інтересів: світове українство, національні меншини в Україні, міграційні процеси, проблеми етнонаціональних відносин, забезпечення в Україні європейських стандартів толерантності, аналіз відповідного міжнародного досвіду.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science