Ніколаєць Юрій Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Народився 1973 р. у смт. Димер Київської області.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в Україні у перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України)».

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х – першої половини 1960-х років: українська історіографія».


Монографії:

 • Ніколаєць Ю. О. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. О. Ніколаєць. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998.
 • Ніколаєць Ю. О. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю. О. Ніколаєць. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998.
 • Ніколаєць Ю. О. Становище та настрої населення України на початку німецько-фашистської  окупації (червень 1941–липень 1942 рр.) / Ю. О. Ніколаєць. – Вінниця: Тезис, 1999.
 • Ніколаєць Ю. О. Морально-політичний стан населення України у перший період Великої Вітчизняної війни / Ю. О. Ніколаєць. – Вінниця: Х-АРТ, 2004.
 • Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х – першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць. – Вінниця: ПП «Поліграфічний центр «ФЕНІКС» ДІВПВАТ «Інфракон», «Інфракон-І», 2007.
 • Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу (етнополітичний аспект динаміки). Монографія / Ю. О. Ніколаєць. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012.

Останні статті:

 • Ніколаєць Ю. О. Етнокультурний простір та міжетнічна інтеграція в Донбасі у другій половині ХХ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія,  міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2012. – С. 388-390.
 • Ніколаєць Ю. О. Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 50-х – на початку 80-х рр.. ХХ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХ. Серія: Історія. – Вінниця, 2012. – С. 144-151.
 • Ніколаєць Ю. О. Міжетнічна взаємодія в Донбасі у другій половині ХХ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012. – № 5. – С. 4-26.
 • Ніколаєць Ю. О. Зміни у складі населення Донбасу у 1941-1945 рр. / Ю. О. Ніколаєць // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – № 28. – Т. 2. – С. 567-576.
 • Ніколаєць Ю. О. Демографічні процеси в Донбасі у роки Другої світової війни / Ю. О. Ніколаєць // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія – Міжнародні відносини. – Вип. 11. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2013. – С. 60-70.
 • Ніколаєць Ю. О. Демографічні процеси в Донбасі у 20–30-х роках ХХ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія,  міжнародні відносини. – Вип. 12. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2013. – С. 23-32.
 • Ніколаєць Ю. О. Роль мас-медіа дискурсу у формуванні регіональної ідентичності жителів Донбасу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013. – № 5. – С. 84-108.
 • Ніколаєць Ю. О. Політичний аспект мас-медійного дискурсу Донбасу наприкінці 80-х у 90-х роках ХХ ст. / Ю. О. Ніколаєць // Вісник Черкаського ун-ту. Серія: історичні науки. – 2014. – № 9 (302). – Черкаси, 2014. – С. 140-145.
 • Ніколаєць Ю. О. Політичні аспекти формування етнічної, етносоціальної і поселенської структури населення / Ю. О. Ніколаєць // Донбас в етнополітичному вимірі. – К. ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – С. 25-102.
 • Ніколаєць Ю. О. Етнополітичний контекст мас-медійного дискурсу / Ю. О. Ніколаєць // Донбас в етнополітичному вимірі. – К. ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – С. 452-509.