Сінельнікова Наталія Миколаївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу етнополітології.

У 1993 році закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю „Бібліотекознавство та бібліографія” зі спеціалізації: „Суспільно-політична література”. Здобула кваліфікацію „Бібліотекар-бібліограф”.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з січня 2008 року – на посаді провідного історика, з квітня 2016 року – молодшого наукового співробітника.