Victor Oleksiyovych Kotygorenko

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Born in 1956, Doctor of Political Sciences, Chief Research Scientist at I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Graduated in 1978 from the History Faculty at Taras Shevchenko Kyiv State University, V.O. Kotygorenko worked as an assistant at the Chair of History of the Communist Party of the Soviet Union at the Agricultural Academy, in 1982-1984 studied there as a post-graduate student, in 1984-1989 worked as an assistant. In 1989-1992 worked as a senior lecturer, assistant professor at the Institute of Qualification Improvement for Teachers of Social Sciences at Taras Shevchenko Kyiv State University (the institution was subsequently re-named as the Institute of Qualification Improvement for Higher School Teachers, Institute of Post-Diploma Education). The studies at the post-graduate course at Taras Shevchenko Kyiv State University (1992-1994) were not completed due to transfer to the position of the Deputy Director of the Institute of Post-Diploma Education in the same University. Starting from September 1995 until now has been working at I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NAS of Ukraine at the positions of Leading Research Scientist at the Department of National Minorities, from 1996 the Scientific Secretary of the Institute, from 2005 the Chief Research Scientist at the Department of National Minorities.

The scientific interests of V.O. Kotygorenko cover problems of political history, ethnology, political science, methodology and methods of humanitarian research. Published 2 individual monographs, 9 monographs together with a team of authors (including such collective works as “Political Legal Aspect of National Minorities in Ukraine” – Kyiv, 2000 and “Political History of Ukraine in the 20th century” in 6 volumes – Kyiv, 2002-2003), 14 brochures, more than 50 articles in leading specialized publications.

Many years of work on the Doctor’s dissertation “Ethnic Differences and Conflicts in Modern Ukraine: Political Science Concept” and publication of the fundamental monograph under the same name (Kyiv, 2004, 722 pages) and other researches made the scientific public of Ukraine recognize V.O. Kotygorenko as the leading specialist in the branch of ethno-conflict and ethno-political sciences. Creative work of V.O. Kotygorenko is characterized not only with scientific, but also practical and political importance. The results of scientific prospecting by V.O. Kotygorenko became the base for numerous scientific examinations of draft laws and analytical notes to state authorities.

V O Kotygorenko carries out substantial scientific and organizational activities, is a member of editorial boards of several scientific journals, acts as opponent at defenses of dissertations, co-operates with state authorities and administrations, as well as TV and radio.

Major publications:

Individual books:

 1. Etnichni protyrichchia i konflikty v suchasnii Ukraini: politolohichnyi kontsept. – K. : Svitohliad, 2004. – 722 s.
 2. Krymskotatarski repatrianty: problema sotsialnoi adaptatsii. – K. : Svitohliad, 2005. – 222 s.

Books written in collaboration:

 1. Parlament Ukrainy: Vybory–98 (dokumenty, statystyka, bibliohrafiia) / Za red. I. Kurasa. – K. : Parlamentske vydavnytstvo, 1998. – 422 s. (spivavtory E. Afonin, I. Voronov, I. Hanzhurov,  Iu. Levenets, H. Liubovets, O. Rafalskyi, V. Ryzhov, A. Finko, T. Yakovlieva).
 2. Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy u 2000 rotsi. – K.: Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainy, 2001. – 404 s. (Spivavtory I. Kuras, V. Andrushchenko, O. Bielov, O. Kopylenko, M. Mykhalchenko, M. Sliusarevskyi, Iu. Yakymenko ta in.)
 3. Derzhava ta hromadianyn: vykonuiuchy obitsianky. Zvit. 2006 r. Analiz ta rekomendatsii Uriadu / Komisiia «Blakytnoi strichky» PROON. – K., 2006. – S. 9 – 22.
 4. Natsionalna dopovid pro liudskyi rozvytok 2011 roku «Ukraina: na shliakhu do sotsialnoho zaluchennia» / Prohrama rozvytku OON v Ukraini; Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy; IPiEND; Ukrainskyi tsentr sotsialnykh reform – K., 2011. – 123 s. (Anhlomovne vydannia: National Human Development Report 2011 – Ukraine: Towards Social Inclusion / United Nations Development Programme in Ukraine; M.V. Ptukha Institute for Demography and Social Studies of National Academy of Sciences of Ukraine; I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; Ukrainian Center for Social Reforms – Kyiv, 2011. – 123 p.
 5. Rehyonalnыi doklad o chelovecheskom razvytyy: «Ot transformatsyy – k obshchestvu dlia vsekh» / Rehyonalnoe biuro Prohrammы razvytyia OON po stranam Evropы y SNH – Bratyslava, 2011. – 112 s. (anhlomovne vydannia: Regional Human Development Report: Beyond transition Towards Inclusive Societies  / United Nations Development Programme: Regional Bureau for Europe and CIS – Bratislava, 2011. – 112 p.
 6. Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi (natsionalna dopovid)  – K. : NAN Ukrainy, 2015. – 363 s.
 7. Problemy derzhavotvorennia u prohramakh novykh politychnykh partii ta Konstytutsii Ukrainy // Hromadski ob’iednannia: yikh rol u suspilno-politychnomu i sotsialno-ekonomichnomu zhytti Ukrainy. – K. : IPiEND, Natsionalnyi ahrarnyi universytet, 1997. – S. 55 – 84.
 8. Peredvyborna ahitatsiia politychnykh partii, vyborchykh blokiv partii (Spivavtory O. Nelha, Z. Sharikova) // Parlament Ukrainy: vybory-98: inform.-analit. vydannia. Chastyna 1 / Tsentralna vyborcha komisiia. – K., 1998. – S. 487 – 493, 499 – 507.
 9. Peredvyborna ahitatsiia v odnomandatnykh vyborchykh okruhakh (Spivavtory O. Nelha, Z. Sharikova, T. Zabara) //  Parlament Ukrainy: vybory-98: inform.-analit. vydannia. Chastyna 2 / Tsentralna vyborcha komisiia. – K., 1998. – S. 331–344.
 10. Natsionalni menshyny Ukrainy v konteksti natsionalnoi polityky 1945 – 1991 rokiv // Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti: polityko-pravovyi aspekt. – K. : IPiEND, 2000. – S. 210–243, 275–295.
 11. Pravova lehitymatsiia totalitaryzmu // Politychna istoriia Ukrainy. KhKh stolittia. U 6-ty tomakh. – T. 6. – K. : Heneza, 2003. – S. 245–286.
 12. Zminy v etnichnii ta etnomovnii identyfikatsii naselennia Ukrainy: porivnialnyi analiz kilkisnykh pokaznykiv // Mizhnatsionalni vidnosyny i natsionalni menshyny v Ukraini: stan i perspektyvy. – K., 2004. – S. 272–287.
 13. Ekonomichni i pravovi problemy sotsialnoi adaptatsii i intehratsii krymskotatarskykh repatriantiv // Krym v etnopolitychnomu vymiri. – K. : Svitohliad, 2005. – S. 438 – 497.
 14. QUO VADIS, Ukraino (2004 – 2007) // Ukraina: politychna istoriia. KhKh – pochatok KhKhI st. – K. : Parlamentske vyd-vo, 2007. – S. 991 – 1012.
 15. Zakarpattia v skladi Ukrainskoi RSR // Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. – K. : IPiEND, 2008. – S. 378 – 419, 480 – 525, 648 – 652.
 16. Ryzyky alternatyvnykh versii movnoi polityky v Ukraini» movnoi polityky v Ukraini Movna sytuatsiia v Ukraini: mizh konfliktom i konsensusom. – K. : IPiEND, 2008. – S. 281 – 298.
 17. Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia etnopolitychnykh protsesiv v Ukraini ta yikh rehionalnoi spetsyfiky // Etnopolitychni protsesy v Ukraini: rehionalni osoblyvosti. – K. : IPiEND, 2011. – S. 7 – 71.
 18. Ukraina bahatonatsionalna pislia Druhoi svitovoi viiny (1945 – 1991) // Natsionalne pytannia v Ukraini KhKh – pochatku KhKhI st.: istorychni narysy / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K. : Nika-Tsentr, 2012. – S. 459 – 514.
 19. Ukraina nezalezhna. Etnonatsionalni vidnosyny v suverennii Ukraini // Natsionalne pytannia v Ukraini KhKh – pochatku KhKhI st.: istorychni narysy / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K. : Nika-Tsentr, 2012. – S. 534 – 547.
 20. Vstup // Donbas v etnopolitychnomu vymiri. – K. : IPiEND, 2014. – S. 7 – 24.
 21. Pisliamova // Donbas v etnopolitychnomu vymiri. – K. : IPiEND, 2014. – S. 536 – 570.
 22. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika: formuvannia derzhavnosti i terytorii /Spivavtor O. Dubrava. – Kharkiv: Olimp, 1995. – 20 s.
 23. Hromadski orhanizatsii: yikh rol v suspilno-politychnomu  zhytti Ukrainy (dovidkovo-statystychnyi material). – K. : IPiEND, Natsionalnyi ahrarnyi universytet, 1997. – S. 29 – 31.
 24. Suchasna politychna sytuatsiia v Ukraini: mizh Skhodom i Zakhodom / Zbirnyk materialiv seminaru IPiEND ta Kyivskoho proektu Instytutu Kennana, 5 lypnia 2001 r. – K.: Stylos, 2001. – S. 25 – 29.
 25. Propozytsii vchenykh NAN Ukrainy i vykonkomu Zaporizkoi miskoi rady shchodo transformatsii povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia dlia zabezpechennia nalezhnoi  yakosti zhyttia naselennia /Spivavtory Heiets V. M., Kartashov Ie. H., Libanova E. M. ta in. – K. : Svitohliad, 2005. – 26 s.
 26. Rekomendatsii dlia mistsevykh administratsii Donetskoi oblasti «Optymizatsiia etnonatsionalnoi ta hendernoi polityky v konteksti formuvannia hromadianskoho suspilstva Ukrainy» / Spivavtor A. Dehterenko // Mariupolskyi derzhavnyi universytet, IPiEND, HO «Mariupolskyi hendernyi tsentr». – Mariupol: «Novyi svit», 2012. – 19 s.

Selected articles:

 1. Pro tsyvilizatsiine doslidzhennia etnonatsionalnykh protsesiv // Naukovi zapysky IPiEND. – K., 1997. – Vyp. 1. – S. 65–79.
 2. Natsionalni aspekty destalinizatsii rezhymu / Spivavtor M. Panchuk // Pochatok destalinizatsii v Ukraini (do 40-richchia zakrytoi dopovidi M.Khrushchova na XX na z’izdi KPRS). Materialy «kruhloho stolu» v Instytuti istorii Ukrainy NAN Ukrainy (26 liutoho 1996 roku). – K., 1997. – S. 54–66.
 3. Ukrainskyi narod i derzhava v etnotsyvilizatsiinomu vymiri // Demokratiia i derzhavnist v Ukraini: problemy harmonizatsii / Zbirnyk / IPiEND, Natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka, Fond Fridrikha Eberta. – K.,  1997. – S. 17–22.
 4. Natsionalni menshyny Ukrainy i derzhavna nezalezhnist / Spivavtor M. Panchuk // Nezalezhnist Ukrainy: istorychni vytoky ta perspektyvy / Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – K., 1997. – S. 172–184.
 5. «Atrybutsiia dzherela», «Datuvannia dzherela», «Dostovirnist dzherela», «Krytyka analitychna», «Krytyka lohichna», «Krytyka syntetychna», «Krytyka faktychna», «Motyvy sponukalni stvorennia dzherela», «Povnota dzherela», «Spravzhnist dzherela», «Tekst dzherela osnovnyi» // Dzhereloznavstvo istorii Ukrainy. – K. : Kyivskyi universytet im. Tarasa Shevchenka, Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva, 1998. – S. 15, 22, 43, 52, 52 – 53, 53 – 54, 54, 59, 64, 70, 72.
 6. Vykorystannia zasobiv masovoi informatsii u peredvybornii ahitatsii // Ukraina. Vybory – 98: Dosvid. Problemy. Perspektyvy. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (dopovidi, vystupy, rekomendatsii) / Tsentralna vyborcha komisiia. – K., 1999. – S. 135–138.
 7. Kliometriia – «vymiriuvannia istorii» // Spetsialni haluzi istorychnoi nauky: Zbirnyk na poshanu Marka Yakymovycha Varshavchyka – K., 1999. – S. 47–53.
 8. Эtnycheskyi sostav naselenyia Ukraynы: dynamyka 1959-1988 hodov // Rodyna / Rossyiskyi ystorycheskyi ylliustryrovannыi zhurnal / Rossyia y Ukrayna. Spetsyalnыi vыpusk. – Moskva. – 1999. – № 8. – S. 135.
 9. Dynamika etnichnoho skladu naselennia Ukrainy povoiennykh rokiv. Fakty bez komentariv // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 1999. – Vyp. 9. – S. 180–182.
 10. Vyborchyi marafon z bar’ieramy // Polityka i kultura. – K., 2000. –  № 41. – S. 6 – 8.
 11. Do kontseptsii Zakonu pro vybory narodnykh deputativ: khto i yak obyratyme parlament? // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – K., 2000. – Vyp. 11. – S. 56–65.
 12. Nimetska natsionalna menshyna v suchasnii Ukraini / Spivavtor A. Kudriachenko // Dialoh. – K., 2000. – №1. – S. 162–163.
 13. Do pytannia pro metodyku doslidzhennia etnichnykh konfliktiv // Naukovi zapysky IPiEND, –  K., 2000. – Vyp. 12. – S. 95 – 102.
 14. «Krymskyi vuzol» yak variant trystoronnoho konfliktu: Kyiv –Simferopol – OKNR u poshukakh kompromisu // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2000. – Vyp. 13. – S. 270 – 281.
 15. Movnyi konflikt v Ukraini: stereotypizatsiia vzaiemospryiniattia // Naukovi zapysky IPiEND, –  K., 2000. – Vyp. 14. – S. 186 – 194.
 16. Peredvyborna ahitatsiia zasobamy masovoi informatsii: rivni mozhlyvosti chy rivni umovy? // Rol ta mistse zasobiv masovoi informatsii u vyborchomu protsesi. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (dopovidi, vystupy, rekomendatsii), 27 zhovtnia 2000 roku / Tsentralna vyborcha komisiia. – K., 2000. – S. 50–54.
 17. Kompromis u mizhetnichnykh vzaiemynakh: poshuk pravovoi formuly v suchasnii Ukraini // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2001. – Vyp. 15. – S. 180–188.
 18. Vplyv zovnishnopolitychnykh chynnykiv na etnopolitychnu sytuatsiiu v Ukraini  // Liudyna i polityka. – K., 2001. – № 4 (16). – S. 10–28.
 19. Etnichni tsinnosti u mizhetnichnykh konfliktakh // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2001. – Vyp. 16. – S. 243–262.
 20. Etnichnyi konflikt: naukove i politychne bachennia // Nova polityka. – K., 2001. – №5 (37). – S. 47–50.
 21. Materialni resursy yak ob’iekt etnohrupovykh domahan // Ukrainske derzhavotvorennia: uroky, problemy, perspektyvy. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii 22 lystopada 2001 roku. Chastyna 2. / IPiEND, Lvivskyi filial Ukrainskoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. – Lviv, 2001. – S. 144–155.
 22. Ukrainska etnopolitolohiia: stanovlennia, teoretyko-metodolohichni zasady / Spivavtory O. Maiboroda, L. Nahorna, L. Shkliar // Etnopolitolohiia v Ukraini. Stanovlennia. Shcho dali? / Zbirnyk / IPiEND, – K., 2002. – S. 13–84.
 23. Statusno-rolova problema v mizhetnichnykh vidnosynakh v Ukraini // Materialy do ukrainskoi etnolohii. Shchorichnyk. Zbirnyk naukovykh prats / Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T.Rylskoho. – K., 2002. – Vyp. 2 (5). – S. 127 – 131.
 24. Prychynnist etnokonfliktiv: vplyvy hlobalizatsii // Politychna dumka. – 2002. – №1. – S. 97–113.
 25. Etnohrupovi domahannia materialnykh resursiv (konfliktolohichnyi aspekt) // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2002. – Vyp. 18. – S. 273–287.
 26. Problemy terytorialno-administratyvnoho ustroiu Ukrainy u konteksti osoblyvostei etnonatsionalnoho rozvytku rehioniv /Spivavtor M. Panchuk // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2002. – Vyp. 19. – S. 192–218.
 27. Suchasni kontseptsii konfliktu yak suspilnoho yavyshcha // Liudyna i polityka. – K., 2002. – № 3 (21). – S. 75–87.
 28. Etnopolitychni aspekty modernizatsiinykh protsesiv v Ukraini // Natsionalna intehratsiia v polikulturnomu suspilstvi: ukrainskyi dosvid 1991 – 2000 rokiv /  Zbirnyk / IPiEND, – K., 2002. – S. 22–44.
 29. Ob’iednannia etnichnykh menshyn Ukrainy v kontekstakh hromadianskoho suspilstva // Naukovi zapysky IPiEND,  – K., 2002. – Vyp. 20. – S. 26–45.
 30. Teoretychni vymiry etnichnykh kontekstiv suspilnoho konfliktu // Liudyna i polityka. –  K., 2002. – № 5 (23). – S. 21–36.
 31. Politychni prychyny etnokonfliktnykh sytuatsii u spektri krymskoho dosvidu // Naukovi zapysky IPiEND, – 2002. – Vyp. 21. – S. 151–167.
 32. Formuvannia suchasnoho ukrainskoho zakonodavstva u sferi etnonatsionalnykh vidnosyn: yednist i protylezhnosti kontseptualnykh zasad // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2002. – Vyp. 21. – S. 151–167.
 33. Pro nekonstytutsiini aspekty Zakonu Ukrainy «Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy» // Vybory i referendumy v  Ukraini: zakonodavche zabezpechennia, problemy realizatsii ta shliakhy vdoskonalennia / Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 13-15 lystopada 2002 roku (dopovidi, vystupy, rekomendatsii). – K., 2003. – S. 144–151.
 34. Tendentsii v etnichnii ta etnomovnii dynamitsi naselennia Ukrainy u 1959—2001 rr. (za materialamy perepysiv) // Liudyna i polityka. – K., 2003. – № 2 (26). – S. 12–24.
 35. Vysvitlennia u vitchyznianii politolohichnii ta istorychnii literaturi suchasnoi krymskotatarskoi problemy /Spivavtor M. Panchuk // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2003. – Vyp. 23. – S. 180 – 202.
 36. Znannia pro sotsialnyi konflikt: absoliut chy vidnosnist? // Politychnyi menedzhment. – K., 2003. – № 2. – S. 137–155.
 37. Kontseptualni zasady pravovoho zabezpechennia etnonatsionalnoi polityky Ukrainskoi derzhavy (Dopovid) // Derzhavna etnonatsionalna polityka: pravovyi ta kulturolohichnyi aspekty v umovakh Pivdnia Ukrainy / Zbirnyk materialiv U Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii,  m. Zaporizhzhia, 2–3 zhovtnia 2003 r. – Zaporizhzhia: Oblasna derzhavna administratsiia; Simferopol: Dolia, 2003. – S. 10 –16.
 38. Natsionalne pytannia u vladnykh vidnosynakh v SRSR pislia Stalina (Spivavtor M. Panchuk) // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2003. – Vyp. 24. – S. 55–70.
 39. Stanovlennia derzhavnoho etnopolitychnoho menedzhmentu v Ukraini // Politychnyi menedzhment. – K., 2004. – № 6 (9). – S. 48–63.
 40. Etnichnyi sklad naselennia Ukrainy  //  Ukrainoznavstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia / Naukovo-doslidnyi instytut ukrainoznavstva // http://rius.kiev.ua/tokar/etnos/
 41. Etnomovni kharakterystyky naselennia Ukrainy // Ukrainoznavstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia / Naukovo-doslidnyi instytut ukrainoznavstva // http://rius.kiev.ua/tokar/etnos/
 42. Psykholohichni konteksty etnonatsionalnykh  vidnosyn v Ukraini // Derzhavna etnonatsionalna polityka: pravovyi ta kulturolohichnyi aspekty v umovakh Pivdnia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats UI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 6 – 8 zhovtnia 2005 roku. – Zaporizhzhia: Oblderzhadministratsiia, ZNTU, 2005. – S. 14–19.
 43. Etnichnyi sklad ta etnomovna kompetentsiia naselennia Ukrainy za perepysamy naselennia 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 ta rezultatamy sotsiolohichnykh doslidzhen 1994 ta 2001 // Entsyklopediia istorii Ukrainy: v 5 t. – K. : Nauk. Dumka, 2005. – T. 3: E – I. – 2005. – S. 51 – 54.
 44. Polityko-pravovi aspekty sotsialnoi adaptatsii krymskotatarskykh repatriantiv // Istorychnyi zhurnal. – K., 2006. –  № 2. – S. 3 – 14;  № 3. – S. 29 – 38.
 45. Sotsialna adaptatsiia krymskotatarskykh repatriantiv: kontekst politychnykh vidnosyn // Naukovi zapysky IPiEND / Kurasivski chytannia – 2005. Knyha persha. – K., 2006. – Vyp. 30. – S. 55 – 70.
 46. Do pytannia pro kontseptualni zasady etnonatsionalnoi polityky Ukrainy. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro Osnovy derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky.  Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro Osnovy derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky» // Politychnyi menedzhment. – K., 2006. –  № 4. – S. 20 – 43.
 47. Problemni pytannia kodyfikatsii vyborchoho zakonodavstva Ukrainy // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. – K., 2006. –  №  4 (6). –  S. 50 – 53.
 48. Kolektyvni prava ie, ale yikh mozhna i treba realizuvaty cherez priorytet prava osoby, liudyny, hromadianyna // Dyaloh.UA. – 2006. – 26 dekabria // http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=60&op_id=1020. // Forum natsii. – 2007 (berezen). – № 3/58. – S. 1 – 2.
 49. Problemni pytannia kodyfikatsii vyborchoho zakonodavstva Ukrainy // Vybory – 2006: Dosvid. Problemy. Perspektyvy: Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, 31 zhovtnia – 1 lystopada 2006 roku. – K. : Atika, 2007. – S. 151 – 158.
 50. Movnyi aspekt derzhavnoi etnopolityky v Ukraini // Stratehichni priorytety: naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. – K., 2007. – № 2 (3). – S. 137 – 146.
 51. Versii derzhavnoi natsionalno-movnoi polityky yak ryzyky // Istorychnyi zhurnal. – K., 2007. –  № 5(35). – S. 3 – 13.
 52. Movna i etnonatsionalna polityka v Ukraini yak suspilnyi ryzyk // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. –  Zaporizhzhia, 2007. – Vyp. 21. – S. 508 – 511.
 53. Pisliastalinskyi totalitaryzm v URSR: retrospektyva protsesu lehitymatsii // Hileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2007. – Vyp. 10. – S. 122 – 137; Vyp. 11. – K., 2008. – S. 154 – 173.
 54. Pislia Pomaranchevoi revoliutsii. Quo vadis, Ukraino? Vid «revoliutsii» do zminenoi Konstytutsii // Istorychnyi zhurnal. – K., 2008. –  № 1. – S. 89 – 101.
 55. Pislia Pomaranchevoi revoliutsii. Quo vadis, Ukraino? Suspilna dynamika v umovakh reformovanoi politychnoi systemy // Istorychnyi zhurnal. – K., 2008. –  № 2. – S. 81 – 94.
 56. Pislia Pomaranchevoi revoliutsii. Quo vadis, Ukraino? Politychni vyklyky ta alternatyvy vidpovidei // Istorychnyi zhurnal. – K., 2008. –  № 3. – S. 68 – 80.
 57. Totalitaryzm v Ukraini chasiv «rozvynutoho sotsializmu»: mekhanizmy pravovoi lehitymatsii // Liudyna i polityka. –  K., 2008. – № 1(36). – S. 100 – 112; №2(37). – S. 3 – 19.
 58. Shchodo stratehii derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky // Stratehichni priorytety: naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. – K., 2008. – № 1 (6). – S. 40 – 52.
 59. Buty chy ne buty etnichnym konfliktam v Ukraini // Politychnyi menedzhment. – K., 2008. –  № 5 (32). – S. 85 – 103.
 60. Ryzyky dlia derzhavy v konteksti etnopolitychnykh zahroz sotsialnii stabilnosti // Viche. – 2008. –  №  19. –  S.  38 – 40.
 61. Vyrishyty problemu sotsialnoi adaptatsii deportovanykh mozhna lyshe kompleksno // Ukrainskyi tyzhden. – 2009. –  №  8 (69). – S. 30 – 31.
 62. Konfliktohenni zony politychnoi systemy Ukrainy // Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. – Kyiv, Mykolaiv. – 2009. – Vyp. 17. – S. 15 – 19.
 63. Krymskotatarskyi kontekst sotsialnoi intehratsii hromadian Ukrainy riznykh natsionalnostei, yaki prozhyvaiut u Krymu: vyklyky dlia derzhavy / Spivavtory D. Baturin, A. Dehterenko, S. Zdioruk; E. Libanova; O.Maiboroda,  V.Makarova, O. Pozniak, F. Sahalakov, T. Stepyko // Suchasna ukrainska polityka. Analitychni dopovidi IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy. – K.: IPiEND, 2009. – S. 381 – 447.
 64. Etnichnyi aspekt politychnykh vidnosyn v Ukraini: faktory konfliktohennosti Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – Zaporizhzhia: ZNU, 2010. – Vyp. KhKhUIII.  S. 289 – 293.
 65. Etnopolityka v Ukraini: zahalne ta rehionalne yak ob’iekt i predmet naukovoho piznannia // Hileia. Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2010. – Vyp. 40 (№ 10). – S. 429 – 441.
 66. Leksyka nauky yak zasib osiahnennia etnopolitychnoi praktyky // Hileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2010. – Vyp. 42 (№ 12). – S. 481 – 493;  2011. – Vyp. 43 (№ 1). – S. 454 – 469.
 67. «Dzhemiliev Mustafa», «Konflikt», «Konflikt politychnyi», «Konfliktolohiia», «Kurultai krymskotatarskoho narodu», «Medzhlis krymskotatarskoho narodu»,  «Ryzyk politychnyi» // Politychna entsyklopediia.– K.: Parlamentske vydavnytstvo, 2011. – S. 209, 360 – 361, 361 – 362, 362 – 363, 384, 435, 637 – 638.
 68. Pro naukovi pidkhody i metody etnopolitychnykh doslidzhen // Hileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2011. – Vyp. 44 (№ 2). – S. 524 – 541.
 69. Natsiia yak dialektychna leksema // Naukovi zapysky IPiEND, – K., 2012. – Spetsialnyi vypusk. Zbirnyk naukovykh prats na poshanu Panchuka M.I. – S. 111 – 129.
 70. «Etnopolityka» yak termin nauky i suspilnoi praktyky v Ukraini. Etymolohichnyi aspekt // Osoba v konteksti chasu. Knyha na poshanu Larysy Nahornoi. – K. : IPiEND, 2012. – S. 321 – 330.
 71. Rekomendatsii dlia mistsevykh administratsii Donetskoi oblasti «Optymizatsiia etnonatsionalnoi ta hendernoi polityky v konteksti formuvannia hromadianskoho suspilstva Ukrainy» / Spivavtor A. Dehterenko // Materialy kruhloho stolu Mizhkulturnyi dialoh v poli etnichnii Donetskii oblasti: zdobutky ta perspektyvy» / Mariupolskyi derzhavnyi universytet, IPiEND, HO «Mariupolskyi hendernyi tsentr». – Mariupol: «Novyi svit», 2012. – S. 8 – 12.
 72. Ideolohichnyi proekt «russkoho myra» i politychni perevahy ta upodobannia naselennia ukrainskoho Donbasu / Spivavtor O. Rafalskyi // Naukovi zapysky IPiEND – K., 2013. – Vyp. 5(67). – S. 53 – 76.
 73. Prykordonnia epokh i tsyvilizatsii: rehionalna identychnist ukrainskoho Donbasu v «zakhidnomu» naukovomu dyskursi / Spivavtor O. Rafalskyi // Hileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2013. – Vyp. 78 (№ 11). – S. 309 – 315.
 74. Suchasna ukrainska natsiia: cherezkryzovyi rozvytok // Hileia. Zbirnyk naukovykh prats. – K., 2015. – Vyp. 103 (№ 12). – S. 304 – 315.