ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ „АДАПТИВНІ ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ”

27 червня 2024 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбувся круглий стіл-презентація результатів наукового дослідження „Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни”.

У вступному слові директор Інституту, віцепрезидент НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України Олег Рафальський  наголосив на актуальності досліджуваної проблеми та результатів дослідження, яке містить детальний аналіз змін, що відбуваються у політичному полі України під впливом розв’язаної Росією війни. Акцентовано на важливості здійсненого науковцями політологічного аналізу діяльності ключових інститутів політичної системи: у режимі її функціонування, в інститутах парламентаризму, президентства, виконавчої та судової гілок влади. Важливим дослідницьким напрямом є й аналіз сучасних суспільно-політичних процесів, пошук. Зазначені та інші питання становлять коло політологічних сюжетів, які є предметом проведеного аналізу, результати якого викладено на сторінках колективної монографії.

Виступає Олег Рафальський

В продовження презентації завідувачка відділу політичних інститутів та процесів, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько  зазначила, що  авторський колектив зосередив увагу на ключових аспектах політичних змін в Україні викликаних умовами воєнного стану – на функціональних змінах у політичній системі країни, на нових форматах взаємовідносин влади та суспільства, на новаціях у реалізації євроатлантичного курсу Української держави. Предметною сферою аналізу змін у країні є функціонування політичних і владних інститутів, характер політичного правління відповідно до активізації суспільних процесів у духовній, культурній, етнополітичній сферах, пошук шляхів інтеграції України у світовий демократичний простір.

Під час роботи круглого столу

У ході проведення круглого столу виконавці проєкту виступили з короткими презентаціями своїх розділів:

– „Трансформація політичного режиму в Україні під час повномасштабної російської збройної агресії” (Галина Зеленько, завідувачка відділу, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України);

– „Проблема інституційної спроможності парламенту під час війни” (Віталій Перевезій, вчений секретар Інституту, кандидат історичних наук, доцент);

– „Структурно-функціональні зміни виконавчої влади” (Світлана Ситник, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент);

– „Політичні аспекти змін у судовій гілці влади України”  (Світлана Брехаря, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук);

– „Морально-психологічна єдність українців у відсічі російській збройній агресії” (Юрій Шайгородський, заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор);

– „Управлінські механізми запобігання політичному радикалізму і зміцнення політичного консенсусу” (Наталія Кононенко, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук);

– „Етнополітика під час війни” (Віктор Котигоренко, завідувач відділу, доктор політичних наук, професор);

– „Війна і кристалізація євроатлантичного вектора України” (Олександр Майборода, заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України);

– „Механізми народної дипломатії у формуванні міжнародної підтримки України” (Леонід Кияниця, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук);

– „Сек’юритизація суспільно-політичного простору України перед лицем збройної агресії” (Максим Кияк, старший науковий співробітник, кандидат філософських наук).

У роботі круглого столу взяли участь та виступили науковці нашого Інституту: головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор Василь Козьма, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Ростислав Балабан, провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук Анатолій Подольський, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Ірина Овчар, та ін. До обговорення тематики дослідження долучилися понад 30 гостей в режимі онлайн. Серед них – співробітники наукових установ, викладачі закладів вищої освіти, представники медіа та громадських організацій.

Повний текст монографії „Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни”