АНГЛОМОВНА МОНОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО АВТОРА У ПОЛЬСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

5-го грудня у рамках міжнародної конференції “90-ліття польських східних досліджень”, організованої Варшавським університетом, відбулася онлайн-презентація нової книжки провідного наукового співробітника відділу етнополітології Миколи Рябчука під назвою “Eastern Europe since 1989: between loosened authoritarianism and unconsolidated democracy” (“Східна Європа після 1989 року: між розм’яклим авторитаризмом та неконсолідованою демократією”). Працю видав Центр східноєвропейських досліджень на основі монографічного курсу лекцій, прочитаного українським ученим у Варшавському університеті у 2009-2019 роках. Презентацію модерувала видавнича рецензентка книги проф. Олександра Гнатюк.

Монографія присвячена політичним процесам у Східній Європі після краху системи тоталітарного комунізму та стрімкого розпаду Радянської імперії у 1989-1991 роках. У центрі уваги дослідника – різні моделі посткомуністичного розвитку колишніх членів позірно монолітного блоку та з’ясування об’єктивних і суб’єктивних причин обраних ними кардинально відмінних траєкторій. Україна посідає в цій студії особливе місце – як найбільш характерний зразок гібридного, амбівалентого розвитку, виснажливого коливання у “сірій зоні” – між неконсолідованим авторитаризмом та неконсолідованою демократією. Відеозапис презентації можна подивитись у часовому проміжку 1:18 – 1:57 за адресою https://www.youtube.com/watch?v=YThRboAbjZc