АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

10-11 травня 2019 року у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) відбулися фінальні заходи X теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень». Організаторами ювілейних заходів стала Національна академія державного управління при Президентові України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, Українська технологічна академія та Українське товариство сприяння соціальним інноваціям.

Мета зібрання –  об’єднати на засадах методології соціальної архетипіки міждисциплінарних зусиль представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, пов’язаних зі змінами, що переживає світовий безпековий простір та вироблення нових підходів до забезпечення безпеки і стабільності сталого розвитку  (sustainable development). Семінар проходив у форматі панелей пленарної сесії: «Новітні виклики системі колективної безпеки. Національна та міжнародна безпека. Європейська безпека і Україна», «Стратегії сталого розвитку: глобальний, регіональний, локальний виміри».

У заході взяли участь науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: головний науковий співробітник, доктор політичних наук Сергій Римаренко, провідний науковий співробітник, доктор політичних наук В’ячеслав Яремчук та  науковий співробітник, кандидат політичних наук Аліна Ясінська;. У своїх доповідях вони через призму архетипіки порушували проблеми державної етнонаціональної політики, політичної еліти, регіональних політичних режимів в Україні.

 

З доповіддю виступає В’ячеслав Яремчук

 

Учасник дискусії, фіналіст міжнароджного конкурсу молодих науковців Української школи архетипіки Аліна Ясінська

Учасники теоретико-методологічного семінару. Зліва направо: засновник Української школи архетипіки, доктор соціологічних наук, професор НАДУ при Президентові України Едуард Афонін, Сергій Римаренко, В’ячеслав Яремчук