ASPEN INSTITUTE KYIV: ДІАЛОГ „СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР: ВИМІРИ СПРАВЕДЛИВОСТІ”

16 травня 2024 р. Аспен Інститут Київ спільно з Асоціацією правників України провели Діалог Суспільний договір: виміри справедливості”. У заході взяли участь народні депутати України, представники судової влади та антикорупційних органів, медіа, науковці, представники інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій.

На панельній дискусії заходу з промовою Правосуддя та суд громадської думки: як знаходити баланс?” виступила доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка нашого Інституту Галина Зеленько. У своєму виступі вона зосередилася на поясненні причин, часом надмірного, тиску суспільства на судову владу. Він, на думку дослідниці, зумовлений недовірою до судової влади. А оскільки Україна – це країна, де неформальний інститут громадської думки працював здебільшого слабко, тиск громадськості часто набував неконвенційних форм. Тому баланс між правосуддям та громадською думкою лежить у площині посилення довіри до судової влади через адекватну комунікаційну політику, здійснення судочинства виключно у правовій площині, зрозумілості судових рішень.

Під час засідання

Виступає Галина Зеленько

Загалом учасники сесії “Правосуддя та суд громадської думки” дійшли згоди щодо того, що для забезпечення прозорості у здійсненні правосуддя потрібні дієві механізми громадського контролю, які нівелюватимуть упередженість з боку громадськості. У звʼязку з цим потрібна кампанія протидії дезінформації, яка може спотворювати розуміння справедливості; заходи щодо забезпечення принципу гласності правосудних рішень та підзвітності суддів як ключових аспектів забезпечення справедливості; активізації громадської просвіти в правових питаннях для запобігання винесення суспільством “вироків без судів”; щодо перевірки фактів — як одного з методів запобігання емоційному забарвленню під час висвітлення чутливих новин. Необхідно налагодити комунікаційну роботу: зрозумілою мовою пояснювати суспільству новини сектору правосуддя.