ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З ДОСЛІДНИЦЬКОЮ СЛУЖБОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року, під час засідання вченої ради Інституту відбулося урочисте підписання Договору про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Дослідницькою службою Верховної Ради України.

Підписання документа супроводжувалося мотиваційними промовами керівників сторін-підписантів. У своєму виступі директор Інституту Олег Рафальський зазначив, що Інститут має досвід тривалої плідної співпраці з предтечею Дослідницької служби – Інститутом законодавства Верховної Ради України. Одним із основних напрямів наукових досліджень нашої установи та нашого нового партнера – Дослідницької служби Верховної Ради України були й залишаються політичні інститути та процеси, чільне місце серед яких належить парламенту та парламентаризму. З огляду на це, зазначив О. Рафальський, співпраця з Дослідницькою службою Верховної Ради набуває для нашої партнерської взаємодії пріоритетне значення.

Олег Рафальський та Леся Ваолевська під час підписання Договору про співпрацю

Керівниця Дослідницької служби Верховної Ради України Леся Ваолевська підкреслила, що очолювана нею інституція поєднує у собі експертні та наукові функції. З огляду на це, важливим її завданням є встановлення тісних зав’язків з науковими установами з метою використання інтелектуального потенціалу українських науковців для формування і реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності. Наша співпраця, наголосила Л. Ваолевська, матиме форму організації спільних експертних та наукових заходів, обопільної експертизи законопроєктів, обговорення можливостей застосування зарубіжного досвіду законотворчої діяльності, проведення тренінгів для працівників Апарату Верховної Ради та народних депутатів тощо. Усі ці завдання реалізовуватимуться у рамках Договору про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Дослідницькою службою Верховної Ради України.