ДОПОВІДЬ НА КОНФЕРЕНЦІЇ БРИТАНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ (BASEES) В УНІВЕРСИТЕТІ ГЛАЗГО

31 березня – 2 квітня 2023 року в Університеті Глазго (Шотландія) відбулася чергова щорічна конференція Британської асоціації слов’янських та східноєвропейських студій (BASEES). В роботі конференції взяли участь понад 400 дослідників із 30 країн. На панельній дискусії „Війна як творець націй? Націєтворення в Україні внаслідок війни Росії проти України – дискурси, ідентичності, досягнення” доповідь на тему: „Інституційні зміни політичної системи України під впливом російської воєнної агресії” виголосила завідувачка відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько.

Учасники панельної дискусії відзначили, що війни, звісно, знищують нації, однак вони також можуть зробити їх сильнішими, ставши своєрідним тригером дуже швидких і якісних змін. У випадку України війна Росії проти України з 2014 року є не кінцем, а початком національного будівництва. В Україні процес розбудови нації базується не на етнічному, а на громадянському націоналізмі, ідеї побудови сучасного демократичного та мультикультурного суспільства.

По суті, державотворення в Україні – це процес, який розпочався вже після проголошення незалежності у 1991 році та був підкріплений двома Майданами 2004 та 2013/14 років. Але війну Росії проти України з 2014 року, безумовно, можна вважати основним фактором і каталізатором національного будівництва в Україні. Це частина потужного дискурсу, який також можна спостерігати з даних соціологічних опитувань, які підтверджують зростання національної гордості та громадянської української ідентичності.

З іншого боку, війна також стала каталізатором якісних змін політичного режиму в Україні, модернізації політичних акторів і, головне, зменшення впливу фінансово-промислових груп (олігархів), руйнування політичної та економічні монополії в країні.

У поєднанні зі стрімким розвитком громадянського суспільства, зміною політичних ідентичностей стабілізаційна роль ЄС спричинила також швидкі інституційні зміни в усій політичній системі України. Наголошено також, що процес європеїзації – це артикульований вибір орієнтації націєтворення, який поклав край геополітичній амбівалентності України.

Програма конференції