ДРУГИЙ ЧЕРКАСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ СИМПОЗІУМ

29-30 жовтня 2019 р. відбувся Другий Черкаський історіографічний симпозіум «Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи». Серед співорганізаторів заходу були Інститут історії України НАН України, Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща), Дрогобицький державний педагогічний університет тощо. Участь у симпозіумі взяли відомі польські дослідники, а саме завідувач кафедри методології історії та історії історіографії Університету ім. Адама Міцкевича у Познані професор Войцех Вжозек та його учень і послідовник, професор кафедри методології історії та історії історіографії того ж університету Віктор Вернер, а також їх колеги з України Ірина Колесник, Ігор Гирич, Віталій Тельвак тощо. Із доповіддю «Історична політика в Україні 2014-2019 рр.» на симпозіумі виступив провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць.

Доповідає Юрій Ніколаєць

Учасники симпозіуму