ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ „АНАЛІЗ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ”

16 травня 2024 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулась експертна дискусія за результатами опитування, що було проведене Центром внутрішньополітичних досліджень НІСД у лютому 2024 року і в якому взяли участь співробітники відділу політичних інститутів і процесів ІПіЕнД ім. І. Кураса НАН України. Опитування проводилося в межах реалізації аналітичного дослідження „Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики”. Метою дослідження було виявлення загроз внутрішній політиці, що їх використовує РФ для дестабілізації України, та оцінка рівня загроз для національної безпеки.

У обговоренні результатів дослідження взяли участь представники наукових установ, викладачі закладів вищої освіти, представники медіасфери та ін. Учасники заходу проаналізували динаміку змін експертних оцінок загроз у сфері внутрішньої політики у порівнянні з оцінками та прогнозами, що їх висловили експерти під час аналогічного опитування 2023 року, а також наголосили на важливості поглиблення співпраці між науковцями дослідницько-аналітичними установами та органами влади.

На заході з доповіддю виступила доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Галина Зеленько.

Доповідає Галина Зеленько

Також у дискусії взяли участь співробітники відділу: головний науковий співробітник Василь Козьма, провідний науковий співробітник Тетяна Ляшенко, провідний науковий співробітник Ростислав Балабан, провідний науковий співробітник Наталія Кононенко, старший науковий співробітник Світлана Ситник.

Під час засідання

Експертна дискусія

 Результати дослідження „Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики”