„ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАТЕГІЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД”

22–23 листопада 2022 року в м. Києві Маріупольський державний університет організував та провів ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Феномен культури постглобалізму”. Окрім українських науковців, учасниками заходу стали науковці з Польщі, Німеччини, Франції, Чеської Республіки, Греції.

На пленарному засіданні конференції з доповіддю „Етнополітичний менеджмент та стратегія відродження України у післявоєнний період” виступила провідна наукова співробітниця відділу етнополітології, кандидат політичних наук, доцент Анастасія Дегтеренко.

Доповідачка наголосила, що на стратегічному рівні етнополітичного менеджменту необхідно забезпечити чітку нормативно-правову базу етнополітики з відповідними законодавчими документами – „Концепцією державної етнонаціональної політики України”, оновленим Законом „Про національні меншини в Україні”; на тактичному рівні – забезпечити формування дієвого механізму розробки конкретних методів та засобів впровадження прийнятих рішень; на оперативному – з метою реалізації державної етнополітики в регіонах в умовах повномасштабної війни, постійних міграцій населення та зміни місця перебування великої кількості етнічних груп (греки Приазов’я, болгари Півдня та ін.), виявити актуальну етнічну структуру населення в регіонах, а також тимчасових місцях перебування значної частини етнічних груп та провести інвентаризацію можливостей активізації роботи регіональних осередків національних меншин в України та за її кордонами.

Актуальність проблеми, якій присвячена доповідь, зумовлена насамперед  тим, що трансформації в системі етнополітичного менеджменту можуть позитивно вплинути на життєдіяльність тисяч маріупольців, які були вимушені залишити тимчасово окуповане місто.

На конференції було представлено та обговорено проєкт „Зелені коридори. Евакуація з окупованої території студентів та викладачів Маріупольського державного університету”.